Gradski prozori u prirodu

Urbana bioraznolikost ključna je za povezivanje ljudi i prirode te ujedno predstavlja uspješan obrazovni alat kojim ljudima možemo približiti divlju prirodu. Tome će pridonijeti novi tematski programi koji uključuju 18 edukativnih programa i 16 novo razvijenih interpretacijskih sadržaja. Upravo naš dio projekta odnosi se na kreiranje novih edukacijskih sadržaja kao i njihovo provođene za vrijeme trajanja projekta.

  • 25.09.2019.

Udruga Biom partner je na projektu kojim se, između ostalog, planira unaprijediti očuvanje bioraznolikosti na području Grada Zagreba. Zaštita bioraznolikosti u velikim gradovim od velikog je značaja za poboljšanje kvalitete života gradskog stanovništva. Ovim projektom se stvaraju preduvjeti uspostavljanja mreže zelene infrastrukture kojom bi se unaprijedio sustav održivog upravljanja prirodom Grada Zagreba. Osim toga, izgradnjom i obnovom 12 infrastrukturnih objekata projekt će doprinijeti razvoju suvremene i integrirane turističke ponude Zagreba.

Korisnik sredstava i nositelj projekta: Grad Zagreb

Partneri na projektu: Javna ustanova Maksimir, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, Udruga Vjetar u leđa i Udruga Biom. Suradnik na projektu je Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba.

Trajanje projekta: 1.10.2018.-31.12.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 34.916.730,32 kn

Izvori financija: Europska unija i proračun Grada Zagreba

 

Dijelovi projekta na kojima Biom sudjeluje:

Studija procjene usluga ekosustava

Usluge ekosustava podrazumijevaju sve izravne i neizravne doprinose ekosustava dobrobiti ljudi. Usluge ekosustava parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica obradit će se u izradi studije procjene usluga ekosustava, kojom će se po prvi put sustavno kvantificirati vrijednosti koje priroda pruža ljudima. Izradom studije moći će se uvidjeti razlike između parka i okolnog prostora (buka, mikroklima), odnosno ocijeniti vrijednost pojedinih usluga koje park pruža (rekreacija, krajobraz, estetska vrijednost, kulturne usluge, …). Studija će poslužiti i u podizanju kapaciteta i kompetencija projektnih partnera o ovoj temi te podizanju svijesti javnosti putem edukativnog programa i radionica.

Edukacija i interpretacija

Predmet interpretacije su zaštićene prirodne vrijednosti područja parka Maksimir te Savice, ali i ostalih zaštićenih područja Grada Zagreba koje će se odvijati ex situ, odnosno u parku Maksimir. Interpretacijski sadržaji na osebujan, inovativan i atraktivan način tumače i ukazuju na niz vrijednosti te osiguravaju jačanje senzibiliteta javnosti za zaštićene prirodne vrijednosti i suživot s prirodom.

Edukacijski programi koje će Biom razvijati:

  • Volonterski programi (program je namijenjen svim zainteresiranim punoljetnim posjetiteljima koji žele obogatiti svoje životno iskustvo sudjelovanjem u direktnim aktivnostima zaštite prirode i stvoriti neraskidive veze s elementima prirode s kojima dođu u dodir)
  • Programi za studente i srednjoškolce (terenska nastava i istraživački programi za studente, posebice prirodoslovnih i biotehničkih znanosti, ali i drugih zainteresiranih studenata te učenici srednjih strukovnih škola i prirodoslovnih gimnazija)
  • Ptice (ptice u gradu Zagrebu s posebnim naglaskom na prepoznavanje pjeva ptica, bioraznolikost ptica i značaja pojedinih zaštićenih područja za ovu skupinu životinja)
  • Ptice Savice (ovaj program namijenjen je manjim grupama i pod stručnim vodstvom kako bi se kontrolirao broj posjetitelja u značajnom krajobrazu Savica koji ima posebnu vrijednost za zaštitu urbane bioraznolikosti, posebice ptica)
  • Noćna wildlife tura (tura koja će interpretirati život noćnih životinja u parku Maksimir. Korisnici će moći koristiti sav potreban materijal poput baterijskih svjetiljki, raznih uređaje poput bat detektora i slično te uz stručno vodstvo upoznaju noćni život Maksimira)
  • Usluge ekosustava (ovaj program usmjeren je osvješćivanju dobrobiti koje priroda pruža ljudima, a koje se zajedničkim imenom nazivaju usluge ekosustava)
  • Invazivne strane vrste (podizanje svijesti posjetitelja o problematici koju invazivne strane vrste uzrokuju u zaštiti prirode).

Koje smo vrste vidjeli ili čuli na promatranjima ptica u Maksimiru i na Savici možete pročitati ovdje.

Osim edukacijsko-interpretacijskih sadržaja na kojima će udruga Biom surađivati, kroz projekt će se provoditi infrastrukturni radovi u parku Maksimir i Zoološkom vrtu, čiji su nositelji Grad Zagreb, Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba i Javna ustanova Maksimir. Za pripremljenu projektnu dokumentaciju Grad Zagreb kao voditelj projekta i ustanove u kojima će se vršiti radovi ishodile su potrebne dozvole (uključujući rješenje Ministarstva okoliša i energetike o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu).