Projekt LIFE TETIDE

  • 19.01.2024.

Calonetric diomedea (foto: LIFE TETIDE)

PROJECT LIFE TETIDE “Pretvaranje ciljeva eradikacije u trajne učinke”

Ukupna vrijednost projekta: 4.485.970,02 €

Trajanje projekta: 1. rujna 2023. do 30. rujna 2028.

Projektni partneri
Vodeći partner: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano (PNAT)
Partneri korisnici: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Università di Firenze (UNIFI), Università di Palermo (UNIPA), NEMO Nature and Environment Management Operators Srl (NEMO), Regione Lazio (RL), Area Marina Protetta Capo Carbonara-Villasimius (AMPCC), Consorzio di Gestione Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo (AMPT), Comune di Ventotene (Area Marina Protetta Riserva Naturale Isole di Ventotene e Santo Stefano RNV), Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), BirdLife Malta (BLM), Udruga BIOM (BIOM), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš (MKrs)

Projekt sufinanciraju: Parco Nazionale del Gargano, Bitzer Familienstiftung, Environment and Resources Authority (ERA), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ured za udruge Vlade RH

Cilj projekta
Poboljšati status očuvanja tri vrste morskih ptica i sedam staništa od interesa za EU na 26 otoka u Sredozemnom moru.

LIFE TETIDE fokusiran je na očuvanje sredozemnih otoka (u Italiji, Malti i Hrvatskoj), sa širokim geografskim rasponom i visokim katalitičkim potencijalom, kroz:

1) biosigurnost invazivnih stranih vrsta (IAS), za sprječavanje dolaska IAS (glodavaca i biljaka), učinkovito otkrivanje i brzi odgovor na potencijalne upade, za održavanje rezultata postignutih u ovom i prethodnim projektima;
2) nadogradnju iskustava iz prethodnih LIFE projekata kroz daljnje intervencije upravljanja stranim invazivnim vrstama i privlačenje morskih ptica;
3) povećanje uključenosti otočnih zajednica u aktivne napore za očuvanje.

Glavni očekivani rezultati projekta

• zaštita kolonija Puffinus yelkouan i Hydrobates pelagicus melitensis (endemičnih sredozemnih morskih ptica) bez štakora od invazije ili ponovne invazije štakora;
• zaštita EU staništa, vrsta i ekosustava kroz uklanjanje štakora na Palmaroli i malim otocima Hrvatske i Malte;
• zaštita najveće EU kolonije Calonectris diomedea i populacije Brachypterus megacephalus (prvi projekt na ovoj ranjivoj vrsti i vrsti iz Priloga II.) kroz inovativnu trajnu kontrolu glodavaca u sektoru Linosa;
• poboljšanje statusa očuvanosti 10 EU staništa kroz oslobađanje od pritiska invazivnih stranih biljaka (uglavnom Opuntia stricta) ;
• uspostavljanje novih mjesta za razmnožavanje P. yelkouan i H. pelagicus na otocima bez štakora u Italiji i Malti putem privlačenja i umjetnih gnijezda
• povećati potporu otočnim zajednicama kroz angažman zajednice u projektima s relevantnim socio-ekonomskim koristima.

Aktivnosti usmjerene na replikaciju i katalitički potencijal uključuju jačanje umrežavanja između skupina u EU aktivnih u očuvanju morskih ptica, izradu zajedničkih (među korisnicima i pratećim organizacijama drugih država članica EU-a) smjernica i protokola, te strategije sredozemnih otoka bez štakora u vezi sljedeće faze eradikacije štakora i biosigurnosti.

Gregula (foto: Massimo Putzu)

Radnje predviđene u radnim paketima projekta LIFE TETIDE ostvarit će se na sljedećim sredozemnim otocima:

ITALIJA
• Toskansko otočje: Capraia (aktivnosti i biosigurnost u vezi biljnih stranih invazivnih vrsta); Pianosa (biosigurnost, umjetna gnijezda), Montecristo (biosigurnost, umjetna gnijezda), Giannutri (biosigurnost), Cerboli i Palmaiola (biosigurnost, umjetna gnijezda).
• Pontinski otoci: Palmarola (novi pokušaj eradikacije štakora), lučka područja Ponze (biosigurnost), Zannone (biosigurnost), Ventotene (biosigurnost, umjetna gnijezda), Santo Stefano (biosigurnost, umjetna gnijezda)
• Tavolara i okolni otočići (biosigurnost, umjetna gnijezda)
• Otoci Capo Carbonara (biosigurnost, umjetna gnijezda)
• Linosa i Lampione (kontrola štakora)

HRVATSKA
• Lastovsko otočje: mješavina biosigurnosti i optimizacije rada na eradikaciji štakora
• Pučinski otoci: Arhipelag Palagruže, Svetac (Sveti Andrija), Jabuka (studija izvedivosti eradikacije štakora)

MALTA
• Filfla u l-Gżejjer ta ‘ Madwarha (biosigurnost)
• Rdumijiet ta’ Għawdex: Il-Ponta ta’ San Dimitri sal-Ponta ta’ Ħarrux (Rattus rattus eradikacija na hridi Fungus Rock, biosigurnost, umjetna gnijezda; upravljanje otpadom)
• Rdumijiet ta’ Għawdex: Ta’ Ċenċ (SPA) and L-inħawi ta’ Ta’ Ċenċ (SAC) (Biosigurnost i privlačenje vrste H. pelagicus; SAC: aktivnosti vezane uz biljne strane invazivne vrste)
• Rdumijiet ta’ Malta: Wied Moqbol sal-Ponta ta’ Bengħisa SPA (Kontrola štakora (Rattus rattus) i umjetna gnijezda)