ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Upravna tijela Udruge

BIOM-om upravljaju predstavnici izabrani u tijela Udruge. Tijela Udruge su Predsjednik, Dopredsjednik, Upravni Odbor i Skupština. Predstavnike u tijelima Udruge biraju svi članovi, a mandat traje dvije godine.

Upravni odbor:

Predsjednik: doc. dr. sc. Duje Lisičić, prof. biol. i kem.
Dopredsjednik: Matija Andrić, mag. educ. bio. et chem.

doc. dr. sc. Tvrtko Dražina, dipl. ing. biol.
dr.sc. Silvija Kipson
Joško Gamberožić, dizajner vizualnih komunikacija
Mladen Majetić
dipl.oecc. Katica Smojver
Gligor Radečić, mag. iur. (predstavnik zaposlenika)

Izvršna tijela Udruge

Izvršna tijela Udruge osniva i imenuje Upravni Odbor, a odgovorna su za profesionalno i kvalitetno ostvarivanja ciljeva Udruge. Izvršna tijela BIOM-a su Ured Udruge, Izvršni direktor Udruge i Financijski i administrativni direktor Udruge. Ured Udruge je profesionalno izvršno tijelo Udruge BIOM. Čine ga svi zaposlenici Udruge. Zaposlenici biraju svoga predstavnika u Upravnom Odboru Udruge koji zastupa njihove interese. Izvršni direktor je zaposlenik Udruge na kojega Predsjednik prenosi operativno vođenje aktivnosti Udruge. Izvršni direktor skrbi za realizaciju odluka Upravnog Odbora. Administrativno-financijski direktor (AFD) je zaposlenik udruge, ujedno i voditelj ureda u sjedištu Udruge. AFD organizira i nadzire obavljanje administrativnih i organizacijsko-tehničkih poslova za potrebe provođenja programa Udruge.

Ured Udruge:

 • izvršna direktorica i voditeljica programa – zaštićena područja i zagovaranje Željka Rajković, M.Sc. in Env. Mgt. & Master of Biology
 • administrativni i financijski direktor Udruge, predstavnik zaposlenika Ureda u Upravnom odboru Udruge i stručni suradnik za zaštitu prirode Tomislav Hudina, mag. biol. exp.
 • voditeljica područnog ureda u Sinju i stručna suradnica za zaštitu prirode Ivana Selanec, mag. oecol. et prot. nat.
 • voditelj programa – održivi razvoj i DOP Vedran Lucić, dipl. ing. biol.
 • stručni savjetnik za zaštitu prirode Ivan Budinski, dipl. ing. šum.
 • stručni suradnik za zaštitu prirode Sven Kapelj, dipl. ing. biol.
 • stručna suradnica za zaštitu prirode Ivana Šarić Kapelj, mag. biol. exp.
 • stručna suradnica za edukaciju i razvoj volonterstva Paula Počanić Vovk, mag. biol. exp.
 • stručna suradnica za edukaciju i razvoj volonterstva, Tena Miličević, mag. biol. exp.
 • stručna suradnica za zaštitu prirode, Iva Mihalić, mag. biol.
 • stručni suradnik za zaštitu prirode, Mate Zec, dipl. ing. biol.
 • stručni suradnik za zaštitu prirode Ante Kodžoman, mag. ing. agr.
 • stručna suradnica za zaštitu prirode Biljana Ječmenica, mag. oecol. et prot. nat.
 • stručna suradnica za zaštitu prirode Iva Šoštarić, mag. biol. mol.
 • stručni suradnik Zdravko Budimir, mag. pol.
 • stručni suradnik Gligor Radečić, mag. iur.
 • stručna suradnica za zaštitu prirode Petra Čulig, mag. biol. exp.
 • voditeljica komunikacija Iva Naglić Dolić, mr.sc.oecc, dipl.sociol.
 • stručna suradnica za edukaciju i razvoj volonterstva Dunja Delić, mag.oecol.
 • financijsko administrativni suradnik Boris Mihačević
 • pripravnik ekolog Josip Turkalj, mag. oecol. et prot. nat.
 • administrator Matej Mladinov, stručni prvostupnik porezne struke
 • pripravnik Bolesław Jan Słociński,  mag. geog.
 • pripravnik Željko Ćurković, mag. ing. agr.

Statut Udruge

ORGANOGRAM BIOM

Etički kodeks Bioma

Članovi etičkog povjerenstva Udruge:

Krešimir Mikulić
Matija Andrić
Boris Božić