Gradimo u skladu s prirodom

  • 06.05.2024.

Vrijeme provedbe: siječanj-listopad 2024.

Provoditelji: Udruga Biom, Prirodoslovni Muzej grada Dubrovnika

Mjesto provedbe: Grad Dubrovnik

 

Projekt “Gradimo u skladu s prirodom” bavi trendovima gubitka urbane bioraznolikosti i podizanjem svijesti o potrebi njezine zaštite. Problem nestanka urbane bioraznolikosti prisutan je u gotovo svim urbanim sredinama u svijetu, suradnjom i dobrim partnerstvom imamo priliku djelovati lokalno i osvještavati gradsku zajednicu Dubrovnika. Projekt je rezultat višegodišnjih istraživanja i projekata Udruge Biom i Prirodoslovnog Muzeja grada Dubrovnika koja su provedena u Dubrovniku, ali i širem području na temu očuvanja ptica i urbane bioraznolikosti. 

 

Monitoring ptičjih populacija, prvenstveno kolonija crne čiope (Apus apus) i bijele čiope (Tachymarptis melba), na području Dubrovnika kojeg provode članovi Udruge Biom od 2017. godine jasno ukazuje kako se veličina populacija obiju vrsta postepeno smanjuje. 

Stoga ćemo ovim projektom  raditi na podizanju svijesti javnosti o problemu nestajanja urbane bioraznolikosti i fokusirati se na moguća rješenja. Izostanak pogodnih područja za gniježđenje ptica u gradovima ključan je problem na što ćemo djelovati predlaganjem različitih rješenja očuvanja bioraznolikosti, poput očuvanja povoljnih šupljina za gniježđenje ptica prilikom gradnje i obnove građevina. U tu svrhu provest će se stručna analiza trenutnog stanja, te izraditi preporuke koje će se javnosti predstaviti u obliku publikacije koje promoviraju rješenja koja odgovaraju stručnjaci.

 

Aktivnosti projekta su: 

  • Stručna analiza stanja u gradu Dubrovniku
  • Stručna analiza primjera dobrih praksi iz Hrvatske i svijeta
  • Izrada publikacije za podizanje svijesti javnosti o očuvanju urbane bioraznolikosti
  • Promocija problematike i javno izlaganje publikacije

 

Provedba projekta sufinancirana je sredstvima Grada Dubrovnika kroz javni poziv za su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024. godinu.