Vjetar promjene – Wind of Change

Mnoga istraživanja pokazuju da stradavanje ptica na energetskoj infrastrukturi postaje značajan problem na području Mediterana. Ovaj projekt ima za cilj unaprjeđenje zaštite divljih vrsta ptica kroz poboljšanje sustava planiranja i realizacije energetske infrastrukture na način da se u što većoj mjeri ublaže utjecaji na ptice.

  • 17.09.2019.

Kao priliku za djelovanje prema rješavanju ovog problema, vidjeli smo unaprjeđenje sustava procjene utjecaja zahvata na okoliš na nacionalnoj razini. U okviru projekta radimo na kreiranju novih smjernica za procjenu utjecaja vjetroelektrana na ptice. Dokument se izrađuje na participativan način, odnosno u njegovu su izradu uključeni različiti dionici iz sustava zaštite okoliša i prirode te energetskog sektora.

Naziv projekta: Wind of Change – Using evidence to advocate for improved EIA guidelines

Trajanje projekta: 1.7.2018-31.3.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 13593.36 €

Izvori financija: MAVA Foundation, BirdLife International