Obnova vlažnih livada na Vranskom jezeru

Vransko jezero jedno je od najvećih vlažnih područja istočne obale Jadranskog mora, od iznimne važnosti za bioraznolikost kao zimovalište za brojne vrste rijetkih i ugroženih ptica i kao područje rijetkih staništa trščaka, muljevitih obala i poplavnih livada. Osim toga, Vransko jezero krije još mnoge skrivene i vrijedne krajobraze. Projektima u suradnji s Javnom ustanovom Parka prirode, štitimo i otkrivamo ih svijetu.  

  • 11.09.2019.

Vlažne livade rijetko su stanište na Mediteranu, ali i unutar Vranskog jezera, gdje ipak prevladavaju slatkovodna staništa, trščaci i šikare. Projekt obnove se provodi kako bi se zaštitilo važno stanište vlažnih livada na Vranskom jezeru. Cilj projekta je, u suradnji s Javnom ustanovom Parka prirode Vransko jezero obnoviti vlažne livade ugrožene zarastanjem i zajedno izraditi plan za njihovim održivim upravljanjem. Vlažne livade su od iznimnog značaja kao hranilište za brojne vrste ptica koje se mogu pronaći na Vranskom jezeru, a aktivnostima očuvanja vraćamo njihovu ekološku funkciju za ptice i značajno doprinosimo bioraznolikosti obalnog dijela Hrvatske.

Kroz projekt će se provesti aktivnosti ručnog uklanjanja nepoželjne vegetacije kojom vlažna livada zarasta i izraditi plan košnje i održavanja vlažnih livada Vranskog jezera. Za nastavak održavanja livade u budućnosti osmislit će se i volonterski program kojim će se valorizirati ovo važno stanište i građanima pružiti prilika da vlastitim radom učine značajan doprinos zaštiti jednog od najljepših parkova prirode u Hrvatskoj.

Puni naziv projekta: Preserving wet meadows for birds and plants at Lake Vrana

Nositelj projekta: Udruga Biom

Projektni partner: Park prirode Vransko jezero

Trajanje projekta: 1.11.2018. – 30.4.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 24382€

Izvori financija: Fondacija EuroNaturPark prirode Vransko jezero