Preserving wet meadows at Lake Vrana – Biom

Preserving wet meadows at Lake Vrana

Lake Vrana is one of the largest wetland areas on the Adriatic Sea eastern coast and plays a remarkably important role in preserving biodiversity both as a wintering ground for numerous species of rare and endangered birds and one of the rare habitats consisting of reed beds, muddy shorelines and wet meadows. Apart from the above, Lake Vrana also boasts numerous hidden and valuable landscapes. Through projects implemented in cooperation with the Nature Park Public Institution, we protect these habitats and reveal them to the outside world.

  • 17.10.2019.

Lake Vrana is one of the largest wetland areas on the Adriatic Sea eastern coast and plays a remarkably important role in preserving biodiversity both as a wintering ground for numerous species of rare and endangered birds and one of the rare habitats consisting of reed beds, muddy shorelines and wet meadows. Apart from the above, Lake Vrana also boasts numerous hidden and valuable landscapes. Through projects implemented in cooperation with the Nature Park Public Institution, we protect these habitats and reveal them to the outside world.

Wet meadows are a rare habitat in the Mediterranean, but also in the Lake Vrana area itself, which is dominated by freshwater habitats, reed beds and thickets. The goal of the restoration project is to protect the important wet meadow habitat on Lake Vrana. The project aim is to restore wet meadows, threatened by overgrowth by reeds and bushes, and to create a plan for their sustainable management in cooperation with the Lake Vrana Nature Park Public Institution. Wet meadows are exceptionally valuable feeding grounds for numerous bird species that can be found on Lake Vrana, and preservation activities help us restore their environmental function for birds, significantly contributing to biodiversity of Croatia’s coastal areas.

The project includes implementing activities of manual removal of unwanted vegetation that wet meadows are overgrown with and making a schedule for mowing and maintaining Lake Vrana’s wet meadows. In order to continue with meadow maintenance in the future, a volunteer programme will be designed, valorising this important habitat and giving citizens the opportunity to make a significant contribution to the protection of one of the most beautiful natural parks through their work.

Project name: Preserving wet meadows for birds and plants at Lake Vrana

Lead beneficiary: Association BIOM

Project partner: Lake Vrana Nature Park

Project duration: 1 November 2018 – 30 April 2020

Total project value:

Source of funding: EuroNatur Foundation and Lake Vrana Nature Park

Obnova vlažnih livada na Vranskom jezeru

Vransko jezero jedno je od najvećih vlažnih područja istočne obale Jadranskog mora, od iznimne važnosti za bioraznolikost kao zimovalište za brojne vrste rijetkih i ugroženih ptica i kao područje rijetkih staništa trščaka, muljevitih obala i poplavnih livada. Osim toga, Vransko jezero krije još mnoge skrivene i vrijedne krajobraze. Projektima u suradnji s Javnom ustanovom Parka prirode, štitimo i otkrivamo ih svijetu.  

  • 11.09.2019.

Vlažne livade rijetko su stanište na Mediteranu, ali i unutar Vranskog jezera, gdje ipak prevladavaju slatkovodna staništa, trščaci i šikare. Projekt obnove se provodi kako bi se zaštitilo važno stanište vlažnih livada na Vranskom jezeru. Cilj projekta je, u suradnji s Javnom ustanovom Parka prirode Vransko jezero obnoviti vlažne livade ugrožene zarastanjem i zajedno izraditi plan za njihovim održivim upravljanjem. Vlažne livade su od iznimnog značaja kao hranilište za brojne vrste ptica koje se mogu pronaći na Vranskom jezeru, a aktivnostima očuvanja vraćamo njihovu ekološku funkciju za ptice i značajno doprinosimo bioraznolikosti obalnog dijela Hrvatske.

Kroz projekt će se provesti aktivnosti ručnog uklanjanja nepoželjne vegetacije kojom vlažna livada zarasta i izraditi plan košnje i održavanja vlažnih livada Vranskog jezera. Za nastavak održavanja livade u budućnosti osmislit će se i volonterski program kojim će se valorizirati ovo važno stanište i građanima pružiti prilika da vlastitim radom učine značajan doprinos zaštiti jednog od najljepših parkova prirode u Hrvatskoj.

Puni naziv projekta: Preserving wet meadows for birds and plants at Lake Vrana

Nositelj projekta: Udruga Biom

Projektni partner: Park prirode Vransko jezero

Trajanje projekta: 1.11.2018. – 30.4.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 24382€

Izvori financija: Fondacija EuroNaturPark prirode Vransko jezero

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.

Prihvaćam