LIKE – Život na krškom rubu

Projekt "LIKE - Living on the Karst Edge" provodi se u kršnom pograničnom području u Istri. Osigurava zaštitu prirodno značajnog krškog prekograničnog područja Slovenije i Hrvatske te uspostavlja prikladnu zaštitu prirodnih vrijednosti Ćićarije. Kroz rad s rekreativnim korisnicima prostora štite se vrste poput vrtne strnadice i bjeloglavog supa te njihova staništa.

  • 26.09.2019.

LIKE LOGO Projekt „LIKE – Living on the Karst Edge“ usmjeren je na područje krškog ruba gdje je dugotrajna interakcija čovjeka i prirode proizvela osebujne biološke, kulturne i estetske vrijednosti, a održavanje tog odnosa nužno je za njihovo očuvanje. Cjelokupan cilj projekta je uspostava mehanizma upravljanja i učinkovit nadzor područja Natura2000 radi očuvanja bioraznolikosti. U tu svrhu, partneri će se prvenstveno usredotočiti na ugroze nastale rekreacijskim aktivnostima, što se dosad nije razmatralo u problematici očuvanja vrsta i stanišnih tipova. Sustav zajedničkog upravljanja i praćenja Natura2000 područja unapređuje se pristupom građanske znanosti (engl. citizen science), što je uz upotrebu bespilotnih letjelica i stvaranje volonterskih mreža jedan od novih elemenata u ovom projektu. Biom se posebno bavi vrtnom strnadicom, bjeloglavim supom te pticama stijena.

Nositelj projekta: Istarska županija
Projektni partneri:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Udruga Biom, Društvo za proučevanje in opazovanje ptic Slovenije, Univerza na Primorskem, Javna ustanova Natura Histrica, Mestna občina Koper, Prirodoslovni muzej Rijeka

Trajanje projekta: 30 mjeseci, 1.9.2017.-28.2.2020.
Ukupna vrijednost projekta: 1 528 377,29 €
Izvori financija: Interreg V-A Slovenija Hrvatska 2014-2020
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posjetite Facebook profil projekta!

Pročitajte i: 

Nevidljivi supenjači

LIKE za vrtnu strnadicu

Autor naslovne fotografije: Javier Sales CC BY-NC-ND 2.0