Zajedno za sredozemnu medvjedicu

Prema najpouzdanijim procjenama, na cijelom svijetu postoji manje od 700 sredozemnih medvjedica, a na području istočnog dijela Jadranskog mora su zabilježena samo povremena opažanja. Cilj projekta je da se za područje istočnog Jadrana dobije više informacija i saznanja o stanju sredozemne medvjedice i njenim potencijalno adekvatnim staništima te da se definiraju odgovarajuće preporuke za njihovu zaštitu.

  • 15.10.2019.

Sredozemna medvjedica (Monachus monachus) je najrjeđi tuljan na svijetu i najugroženiji morski sisavac Europe. Prema najpouzdanijim procjenama, na cijelom svijetu postoji manje od 700 jedinki, a na području istočnog dijela Jadranskog mora su zabilježena samo povremena opažanja.

U grčkom dijelu Jonskog mora se nalazi populacija koja se aktivno reproducira i smatra se da se provedbom Eastern Adriatic Monk Seal Project-a može pridonijeti stvaranju preduvjeta za njeno širenje u Hrvatsku i susjedne zemlje, ali prvenstveno prikupljanju dodatnih znanja o stanju sredozemne medvjedice na području istočnog Jadrana, identifikaciji adekvatnih lokacija za odmor i podizanje mladih te stvaranje odgovarajućih preporuka za zaštitu!

Kako bi se to postiglo, u suradnji s grčkim MOm-om i EuroNatur-om suradnici iz Albanije, Crne Gore i Hrvatske će biti obučeni i educirani kako bi dugoročno mogli preuzeti odgovornost i imati kapacitete za provođenje monitoringa vrste i njenih staništa, uz podršku lokalne mreže za informiranje i međunarodnih stručnjaka.

Naziv projekta: Eastern Adriatic Monk Seal Project

Nositelj projekta: Biom u RH, CZIP u CG, PPNEA u ALB, MOm u GR

Projektni partneri: EuroNatur, MOm, CZIP, PPNEA, Udruga Biom

Trajanje projekta: 31 mjesec, 01. 06. 2018. – 31.12. 2020.
Ukupna vrijednost projekta: 12,800 € (grant za Biom)
Izvori financija: EuroNatur

Više na: www.adriaticmonkseal.org