Započeo monitoring morskog vranca!

  • 28.01.2008.

28. 01. 2008. ekipa Udruge BIOM krenula je na prvo obilaženje terena s ciljem prebrojavanja kolonija morskog vranca na području Zadarskog arhipelaga, a početak projekta medijski je popratio i Radio Zadar uživo sa terena!
Prebrojavanje vranaca sa broda
Monitoring morskog vranca najnoviji je projekt Udruge BIOM, a financijski ga podupire JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.