Više od 375.000 ljudi želi zaštititi europske rijeke

  • 14.03.2019.

safarek wwf

Bruxelles, Belgija – Čak 375.386 građanki i građana putem javnog savjetovanja, jednog od najvećih do sada na razini Europske unije, pozvalo je Europsku komisiju da stane u obranu snažne europske legislative o zaštiti voda. Riječ je o ključnom propisu za očuvanje i obnovu europskih rijeka, jezera i vlažnih staništa.

Kampanja #ProtectWater, pod vodstvom organizacija civilnog društva, inspirirala je građane diljem Europe i šire da stanu u obranu europskih rijeka, jezera i vlažnih staništa, te podrže snažan propis kojih ih štiti – Okvirnu direktivu Europske unije o vodama – u trenutku kada Europska komisija provodi evaluaciju direktive.

Fotografija: Goran Šafarek

„Čak 375.386 građana je jasno i glasno poručilo svojim vladama da se drže podalje od Okvirne direktive EU o vodama, a sada je red na donositeljima odluka da tu poruku ozbiljno shvate“, poručila je Ester Asin, direktorica WWF-ovog ureda za europske politike. „S obzirom na to da je 60% voda na razini Europe u kritičnom stanju, nužno je brzo djelovanje država članica. Iako su trebali zaustaviti uništavanje europskih voda kada su usvojili Direktivu 2000. godine, uglavnom su to bezobzirno ignorirali. Ovim ih putem pozivamo da ozbiljno prihvate svoje obaveze te odustanu od izmjene Direktive i poštuju mišljenje građana“, zaključila je Asin.

Kampanju #ProtectWater u listopadu 2018. godine pokrenuli su WWF, European Environmental Bureau, European Anglers AllianceEuropean Rivers Network i Wetlands International, udruženi  u koaliciju Living Rivers Europe. Kampanja je omogućila građanima jasno izražavanje svog neslaganja s predloženim zakonodavnim izmjenama putem javnog savjetovanja, a podržalo ju je više od 130 organizacija civilnog društva, uključujući i GreenpeaceBirdLife i Friends of the Earth. U Hrvatskoj, uz WWF Adria, kampanju su provodile udruge Eko Zadar, Brodsko ekološko društvo, Sunce, Udruga Biom i Zelena akcija.

Prvo službeno izvješće o provedenom javnom savjetovanju na razini EU očekuje se na jesen 2019. godine, a konačna odluka o budućem zakonodavnom okviru u prvoj polovici 2020. godine. Koalicija Living Rivers Europe pratit će svaki daljnji korak kako bi se osiguralo da ne dođe do izmjena Okvirne direktive EU o vodama. Zalagat će se da je države članice u potpunosti implementiraju, te da je Europska komisija provodi kako bi se postiglo dobro stanje voda najkasnije do 2027. godine.

safarek2

„Pozivamo Europsku komisiju da ostane pri sadašnjim ciljevima i rokovima Okvirne direktive EU o vodama te da potakne vlade država članica na učinkovitu provedbu Direktive, koja određuje dobar smjer za upravljanje i očuvanje naših vodnih resursa. Nadamo se da će Europska komisija poštovati stav građana i građanki o važnosti očuvanja i obnove europskih rijeka, jezera i vlažnih staništa“, komentirala je kraj javnog savjetovanja Irma Popović Dujmović iz WWF Adrije.

Fotografija: Goran Šafarek