Udruga Biom objavljuje natječaj za novinare „Istraživački pristup problemu krivolova na ptice u Hrvatskoj“

  • 18.06.2019.

WhatsApp Image 2018-08-27 at 12.26.15

Policija u akciji hvatanja krivolovaca, arhiva Bioma

Trajanje: 6 mjeseci

Iznos potpore: 11.125 kn bruto (autorski ugovor)

Vrsta potpore: jednokratna potpora za novinarske radove

Najmanje 166.000 ptica na području Republike Hrvatske godišnje strada kao posljedica krivolova i protuzakonitog ubijanja. Pretpostavlja se da broj protuzakonito ubijenih ptica može doseći i vrtoglavih 855.000 jedinki godišnje. Ova pretpostavka Hrvatsku, nažalost, svrstava na popis 10 najkritičnijih mediteranskih zemalja, kada se govori o broju protuzakonito ubijenih ptica. Suzbijanje krivolova i protuzakonitog ubijanja ptica je jako dugotrajan i kompleksan pothvat, a borba za njihovim suzbijanjem odvija se na više razina. Ona uključuje praćenje razmjera krivolova na terenu, osnaživanje nadležnih institucija, rad s policijom i inspektorima, zagovaranje na razini donošenja zakona te osvještavanje i senzibiliziranje javnosti i medija o krivolovu. Osvještavanje problema u javnoj sferi je jednako važno kao i rad na terenu, a podrška javnosti i lokalnih zajednica u zaustavljanju ove prijetnje za brojne vrste ptica presudni su za sustavno rješavanje spomenute teme.

Upravo zato Biom raspisuje natječaj za novinarske radove, odnosno pruža jednokratnu novčanu potporu za novinarku ili novinara koji bi se tijekom šest mjeseci posvetili istraživanju i izvještavanju o krivolovu. Odabrani kandidat dobit će priliku sudjelovati u dijelu Biomovih aktivnosti za suzbijanje krivolova i ostvariti svoj potencijal vezan za istraživačko novinarstvo u području zaštite prirode. Sredstva za ovaj natječaj omogućili su BirdLife International i MAVA.

Jednokratna potpora od 11.125 kn bruto pokriva sve vrste troškova vezane uz istraživački rad, a prema potrebama kandidata može biti iskorištena za troškove putovanja, vremena provedenog za istraživanje ili opreme.

Što Biom nudi:

  • Mogućnost sudjelovanja u terenskim aktivnostima i obilascima
  • Rad i savjetovanje uz Biomove stručnjake te upoznavanje konteksta i problematike iz područja zaštite prirode
  • Umrežavanje i izradu kontakata za daljnje izvještavanje iz područja zaštite prirode
  • Podrška u stvaranju visoke razine poznavanja problematike i konteksta, na čijoj se osnovi može nastaviti samostalno baviti temom
  • Priliku novinarima da budu dio pozitivne promjene

Što se očekuje:

Zadatak odabranog novinara ili novinarke je stvoriti istraživačku priču u formi od minimalno tri članka, videopriloga ili druge novinarske vrste, koji se bave izvještavanjem o problemu protuzakonitog ubijanja ptica. Koncept istraživanja i forma izvještavanja nisu unaprijed zadane, a novinari imaju mogućnost biti slobodni i kreativni u osmišljavanju istraživanja. Na raspolaganju će im biti Biomovi resursi, literatura i mogućnost korištenja konzultacija i savjetovanja sa stručnim osobama u području borbe protiv krivolova. Mogu se prijaviti svi novinari bez obzira na prethodno iskustvo u istraživanjima o zaštiti prirode. Istraživački rad mora biti napisan na hrvatskom jeziku.

Kako se prijaviti?

Prijave pošaljite e-mailom na adresu: grant@biom.hr najkasnije do 26. lipnja 2019. Prijava mora sadržavati:

  • životopis
  • primjer novinarskog istraživačkog rada (3 članka, reportaže ili druge primjere sadržaja)
  • koncept rada (2.500 znakova: motivacija, teme koje su kandidatima zanimljive i željeli bi ih istraživati, metode koje će koristiti i oblik rada – članak, video itd.)

Four quail by Lars_Soerink

Prepelice, fotografija: Lars Soerink