Trening prepoznavanja ptica na Vranskom jezeru

Za ljubitelje ptica i prirode organizira se 3. po redu Trening prepoznavanja ptica, kao jedna od aktivnosti projekta Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero. Polaznici će sudjelovati na terenima u okolici PP Vransko jezero, na Pagu, u Ninu te u okolici NP Krka.

  • 07.02.2020.

Trening uključuje najmanje 10 predavanja i 10 terenskih izlazaka na lokacijama s različitim tipovima staništa, koji će polaznicima omogućiti da nauče raspoznavati različite skupine ptica, kao i vrsta koje ovdje borave za vrijeme proljetne ili jesenske migracije. Tereni će se održavati radnim danima, u ranijim jutarnjim satima, dok će predavanja slijediti nakon pauze za ručak. Sve aktivnosti predviđene su u periodu od ožujka do listopada 2020. godine, sa stankom tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Polaznici su dužni sudjelovati na minimalno 5 terenskih izlazaka i 5 predavanja. Stečene vještine polaznici će moći unaprjeđivati kroz sustav za online prepoznavanje ptica na web stranici www.birdid.no, koja je dostupna i na hrvatskom jeziku.
Lokacije na kojima će se odvijati terenski dio edukacije biti će udaljene do 2 sata vožnje od Biograda na Moru. Polaznici će tako moći sudjelovati na terenima u okolici PP Vransko jezero, na Pagu, u Ninu te u okolici NP Krka. Raspored predavanja i izlazaka na teren ovisi o vremenskim prilikama te je stoga podložan promjenama.

Prva tri modula odvijat će se u navedenim periodima:
24. – 26.03.
21. – 23.04.
12. – 13.05.

Posljednji dvodnevni modul odvijat će se tijekom prstenovačkog kampa na Vranskom jezeru u rujnu (datumi će biti objavljeni naknadno).
Prijaviti se mogu punoljetne osobe sa završenom srednjom školom. Sudjelovanje u programu je besplatno, no od polaznika se očekuje da samostalno pokriju troškove hrane i puta na izletima, u iznosu od otprilike 80,00 HRK po terenskom danu. Napominjemo da će troškovi značajno varirati ovisno o lokaciji terena. Polaznici će na korištenje dobiti dalekozore i durbine te vodiče za vizualnu identifikaciju ptica.

Usvajanje novih vještina i nadasve zanimljivi tereni u dobrom društvu su zagarantirani!
Mole se zainteresirani da do 10. ožujka 2020. u 23:59 ispune online prijavu na sljedećoj poveznici. Broj polaznika je ograničen (10) pa zainteresiranima preporučamo da ne odgađaju prijavu.

Za sva pitanja i dodatne informacije možete se obratiti na sljedeće e-mail adrese: Iva Šoštarić – iva.sostaric@biom.hr
Stručna služba Javne ustanova Park prirode Vransko jezero – strucna.sluzba@pp-vransko-jezero.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi ga Udruga Biom u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Vransko jezero.