Izvještaj za 2017. godinu

  • 08.01.2018.

logo_biom_mali

 

Udruga BIOM održala je 21.12.2017. redovnu godišnju skupštinu na kojoj su prezentirani rezultati rada u 2017. kao i plan rada za 2018.

Za preuzimanje su dostupni dokumenti:

Zapisnik sa skupštine 2017.

Programski i financijski izvještaj za 2017. i plan za 2018.

PR-RAS-NPF-i-BIL-2017-godina

______________________________________________________________________

ZAPISNIK s 15. redovne skupštine Udruge BIOM (u daljnjem tekstu Udruga) održane 21. prosinca 2017. godine u predavaoni BO 2 Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, Zagreb, s početkom u 18.15 h.
Na skupštini su bile prisutne 33 osobe, od toga 24 redovna člana s pravom glasa te 9 prisutnih bez prava glasa.

Skupštinu je otvorio predsjednik Udruge Duje Lisičić, u daljnjem tekstu predsjedavajući, koji je pozdravio nazočne te predstavio sljedeći dnevni red skupštine.

DNEVNI RED:

  • 1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda
  • 2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  • 3. Izvještaj o aktivnostima udruge u 2017.
  • 4. Plan rada za 2018.
  • 5. Financijski izvještaj za 2017.
  • 6. Financijski plan za 2018.
  • 7. Etički kodeks Udruge BIOM
  • 8. Proglašenje počasnog člana Udruge BIOM
  • 9. Razno

Nakon predstavljanja dnevnog reda skupština ga je jednoglasno prihvatila te je time završila točka 1 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim prešao na točku 2 dnevnog reda – Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. Za zapisničarku se javila Petra Čulig, a za ovjerovitelje zapisnika Maja Maslać i Miloš Martinović. Nakon provedenog glasovanja, kandidati su jednoglasno izabrani. Ovime je završena točka 2 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim pozvao Krešimira Mikulića da predstavi točke 3 i 4 dnevnog reda – „Izvještaj o aktivnostima Udruge u 2017. godini i Planove rada za 2018.“. Pod točkom 3. predstavljeni su projekti Udruge koji su provedeni ili je započeta njihova provedba u 2017. godini, a koji su fokusirani na istraživanje i praćenje biološke raznolikosti. Nakon toga predstavljeni su projekti koji će biti započeti i na kojima će se raditi 2018. godine. Zatim je pozvana Paula Počanić Vovk, stručna suradnica za edukaciju i razvoj volonterstva da predstavi edukacijske i volonterske projekte udruge te je najavila projekte za 2018. Paula Počanić Vovk je izvijestila i o članovima te predstavila planirane aktivnosti za članove u 2018. Također predstavljen je i godišnji izvještaj o radu udruge za javnost. Zatim je pozvana Željka Rajković, koja je predstavila projekte koji su usmjereni na rad s dionicima u zaštiti prirode te one koji su planirani za 2018. Nakon toga, Vedran Lucić je predstavio program održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja (DOP) čiji je cilj unaprijediti DOP vezano uz okoliš u Hrvatskoj te je predstavio planove za 2018. Izvještaj o aktivnostima Udruge u 2017. godini dan je na glasanje te je usvojen jednoglasno. Zatim su na glasanje dani planovi rada za 2018. te su jednoglasno izglasani. Ovime su završene točke 3 i 4.
Zatim je predsjedavajući otvorio točke 5 i 6 – Financijski izvještaj za 2017. godinu te Financijski izvještaj za 2018. godinu. Predsjedavajući je pozvao Tomislava Hudinu, stručnog suradnika Udruge, da Skupštini podnese financijski izvještaj za 2017. godinu te financijski plan za 2018. godinu. Nakon predstavljanja ove dvije točke, one su obje jednoglasno prihvaćene. Ovime su završene točke 5 i 6 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 7 Etički kodeks Udruge BIOM koju je predstavila Željka Rajković. Prijedlog etičkog kodeksa jednoglasno je prihvaćen. Ovime je zatvorena točka 7 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 8 dnevnog reda – Proglašenje počasnog člana Udruge BIOM. Vedran Lucić iznio je prijedlog davanja počasnog članstva Macieju Szymanskom, bivšem poljskom veleposlaniku u Hrvatskoj. Skupština je jednoglasno izglasala proglašenje te je time završena ova točka dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 9 Dnevnog reda – Razno pod kojom je Vedran Lucić predstavio je novi broj časopisa Pogled u divljinu te novi vizualni identitet udruge.

Predsjedavajući je zatvorio skupštinu u 19.45 h.