“Čuvari ušara” zajedno istraživali gnjezdilišta u Istri

  • 13.03.2019.

U subotu, 9. ožujka, održali smo radionicu za „Čuvare ušara“ u Buzetu. Sudionici su posjetili 14 lokacija u sjevernom dijelu Istre na kojima su pronađene 4 ušare. Najveće europske sove otkrivaju se slušajući glasanje mužjaka koji obično pjeva s visoke stijene.

DSC_0045

Radionica je dio Interreg projekta LIKE u sklopu kojeg zajedno sa slovenskim partnerom DOPPS-om istražujemo ptice na području krškog ruba. Drugu radionicu „Čuvara ušara“ započeli smo predavanjem o ušarama uz koje su sudionici mogli naučiti sve o njihovoj ekologiji, rasprostranjenosti te ugroženosti. Pridružili su nam se i kolege iz DOPPS-a koji s praćenjem ušara imaju već 20 godina iskustva. 40-ak sudionika se zatim raspodijelilo u grupe koje su se uputile na 14 lokacija, sve u podnožju stijena s kojih se potencijalno može čuti ušara. Ušare se glasaju u sumrak, a najaktivnije su u početku sezone gniježđenja kad su mužjaci najglasniji, a taj period traje od početka veljače do sredine ožujka. Metoda monitoringa ušara je vrlo jednostavna, stoga smo u njihovo praćenje uključili velik broj volontera različitog uzrasta.

DSC_0049

Nakon otkrivanja parova ušara i njihovih gnjezdilišta, cilj nam je angažirati građane da postanu skrbnici ušara. Sustav skrbništva nad parovima ušara podrazumijeva kontinuirano praćenje jednog para na njegovom gnjezdilištu. Monitoring ušara ne provodimo samo u Istri, već pokrivamo lokacije u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj. Ove se godine u monitoring uključilo 60-ak volontera što je dvostruko veći broj u odnosu na prošlu godinu. Oni će do sredine ožujka obići većinu zabilježenih lokacija. Nadamo se da će sadašnji volonteri nastaviti pratiti svoje parove ušara dugi niz godina kako bismo otkrili ne samo uspješnost gniježđenja već i potencijalne prijetnje u okolišu.

DSC_0053

Više o ovoj temi:

Monitoring velike ušare – akcija građanske znanosti i volonterski sastanak

Radionicom u Buzetu počele istraživačke aktivnosti projekta Interreg LIKE

DSC_0068

LIKE-full_color
interreglogo_biom_veliki_kvadratan