• 05.11.2011.

U sklopu projekta Wings Across the Balkans o kojem smo već ranije pisali, Udruga BIOM je pripremila novi poster pod nazivom “Zaštitimo naše ptice”. Plakat formata B1 (68×98 cm) donosi vrhunske fotografije 16 vrsta ptica raznih autora, među kojima su i hrvatski fotografi Kristijan Mandić i Marko Matešić. Plakat je dizajnirala Tihana Pećirko, mlada dizajnerica iz Zagreba.

Osim fotografija ptica, na plakatu se nalaze tekstovi o Udruzi BIOM, NATURA 2000 ekološkoj mreži, pticama u Hrvatskoj te o samom projektu Wings Across the Balkans. Sve fotografije prati naziv vrste na hrvatskom i latinskom jeziku, 2-3 rečenice o samoj vrsti i njenom statusu u Hrvatskoj te razlozi ugroženosti. Bijelo-crni kvadratić pri dnu kalendara je izravna poveznica na BIOM-ov web putem QR koda koji je sve učestaliji način povezivanja sa krajnjim korisnikom. QR kod će biti dio svih idućih BIOM-ovih publikacija.

Plakat će se moći besplatno preuzeti na BIOM-ovim sastancima, u BIOM-ovom uredu te ćemo ga slati na zahtjev (u tom slučaju je potrebno pokriti troškove poštarine). Osim navedenog, plakat možete preuzeti i u PDF formatu u punoj veličini (10,4 MB).