Kamenolom na kojem obitava ušara. Foto – Branislav Oblučar

  • 21.01.2021.