Doživljaj tropskih krajeva – u Motovunskoj šumi!

Odlazak u Motovunsku šumu bio je monitoring ptica pjevica, a pokazao se kao - avantura u šumama tropskih krajeva. Doživljaj je opisala Petra Čulig, naša stručna suradnica za zaštitu prirode

  • 06.07.2021.

U potrazi za pticama našli smo se u Motovunskoj šumi, koja u lipnju postaje prašuma u malom.

Provlačeći se kroz gustu šumu, preskačući nabujale potoke i mahnito se braneći od komaraca, uspjeli smo zabilježiti raznoliko društvo šumskih pjevica. No pažnju su nam privukli ostali tragovi životinja na koje smo naišli.
Pronašli smo nakovanj drozda cikelja koji je u ovom slučaju umjesto kamena upotrijebio niski panj. Drozd cikelj pretežito se hrani kopnenim puževima s kućicama te obično koristi jedan kamen na kojem razbija ljušturice. Osim hrpe tragova divljih svinja i srna, u blatu smo zatekli i mnoštvo misterioznih zemljanih tornjića za koje smo kasnije saznali da ih rade gujavice.
Iako ovaj teren spada u kategoriju ne tako idiličnih, hvala Motovunskoj šumi na doživljaju tropskih krajeva!