BIOM na MAVIR-ovoj konferenciji o zaštiti ptica

  • 02.12.2015.

mavir1

BIOM je 18. studenog 2015. u Budimpešti sudjelovao na konferenciji pod nazivom “Birds and Wires” o zaštiti ptica u organizaciji MAVIR-a i Herman Ottó instituta. To je već šesta konferencija održana u Mađarskoj s fokusom na zaštiti ptica od stradavanja na objektima elektroenergetske mreže.

MAVIR je operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u Mađarskoj, a Herman Ottó institut je stručno tijelo mađarskog Ministarstva poljoprivrede zaduženo za poljoprivredu te zaštitu prirode i okoliša.

Ova konferencija je rezultat sporazuma potpisanog 2008. godine između MAVIR-a, MME-a (mađarski BirdLife partner) i mađarskog Ministarstva poljoprivrede, u kojem su se potpisnici obvezali da će se do 2020. godine značajno smanjiti stradavanje ptica na elektroenergetskoj mreži. Ovaj sporazum je izvrstan primjer suradnje nevladinih organizacija, ministarstva i javnih tvrtki.

mavir2

Na konferenciji su predstavljeni projekti zaštite ptica od strujnog udara (elektrokucije) i kolizija s elektroenergetskom mrežom kako u Mađarskoj tako i u drugim zemljama Europe. Imali smo priliku vidjeti i izlaganje kolega iz Južnoafričke Republike, zemlje iznimne biološke raznolikosti gdje elektroenergetska mreža ne prestavlja opasnost samo za ptice već i velike sisavce (slonovi, žirafe, nosorozi), majmune i zmije.

Tijekom konferencije potpisan je još jedan sporazum o suradnji, ovaj put između MME-a, MAVIR-a i Herman Ottó instituta.

mavir3

Stradavanje ptica na elektroenergetskoj mreži može biti veliki problem za populacije ptica grabljivica, lešinara, sova i močvarica, ali i za neprekinutu opskrbu potrošača električnom energijom, jer u slučaju elektrokucije ptice može doći do prekida i kvarova u distribucijskoj mreži. Budući da je iz HEP ODS-a nedavno pokrenuta inicijativa za sustavno rješavanje ovog problema, nadamo se da će i Hrvatska uskoro krenuti stopama Mađarske na obostranu korist prirode i energetskog sustava.