Projects

01:01 PM '10
17

(Hrvatski) Praćenje dnevnih grabljivica i vrtne strnadice u NP Sjeverni Velebit

01:01 PM '10
17

(Hrvatski) Istraživanje i praćenje brojnog stanja ptica na području PP Lonjsko polje

01:00 PM '10
17

(Hrvatski) Kartiranje i monitoring vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) u kontinentalnoj Hrvatskoj

01:00 PM '10
17

(Hrvatski) Izrada AP zaštite ptica iz porodice zovoja (Procellaridae) u Hrvatskoj

12:59 PM '10
17

(Hrvatski) Inventarizacija faune malih sisavaca na području PP Medvednica

12:57 PM '10
17

(Hrvatski) Faunistička istraživanja kornjaša (Coleoptera, Insecta) na području NP “Krka”

12:57 PM '10
17

(Hrvatski) Istraživanje proljetne faune makroskopskih vodenih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa rijeke Odre

12:56 PM '10
17

(Hrvatski) Izrada plana zaštite surog orla u PP Učka

12:56 PM '10
17

(Hrvatski) Istraživanje populacije potočnih rakova u PP Medvednica

02:55 PM '10
14

(Hrvatski) Istraživanje makroskopskih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa Parka prirode „Vransko jezero“