Projects

01:00 PM '10
17

(Hrvatski) Izrada AP zaštite ptica iz porodice zovoja (Procellaridae) u Hrvatskoj

12:59 PM '10
17

(Hrvatski) Inventarizacija faune malih sisavaca na području PP Medvednica

12:57 PM '10
17

(Hrvatski) Faunistička istraživanja kornjaša (Coleoptera, Insecta) na području NP “Krka”

12:57 PM '10
17

(Hrvatski) Istraživanje proljetne faune makroskopskih vodenih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa rijeke Odre

12:56 PM '10
17

(Hrvatski) Izrada plana zaštite surog orla u PP Učka

12:56 PM '10
17

(Hrvatski) Istraživanje populacije potočnih rakova u PP Medvednica

02:55 PM '10
14

(Hrvatski) Istraživanje makroskopskih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa Parka prirode „Vransko jezero“

02:52 PM '10
14

(Hrvatski) Raznolikost trčaka (Carabidae, Coleoptera, Insecta) u bukovim sastojinama različite starosti u Parku prirode “Papuk”

02:09 PM '10
14

(Hrvatski) Monitorng ptica značajnih za Park prirode “Učka”

06:02 PM '10
13

(Hrvatski) Monitoring ptica značajnih za Nacionalni park “Mljet”