Upravna tijela Udruge
BIOM-om upravljaju predstavnici izabrani u tijela Udruge. Tijela Udruge su Predsjednik, Dopredsjednik, Upravni Odbor i Skupština. Predstavnike u tijelima Udruge biraju svi članovi, a mandat traje dvije godine.

Upravni odbor:
Predsjednik: doc. dr. sc. Duje Lisičić, prof. biol. i kem.
Dopredsjednik: Matija Andrić, mag. educ. bio. et chem.
dr. sc. Tvrtko Dražina, dipl. ing. biol.
dr. sc. Martina Temunović, dipl. ing. biol.
Tomislav Hudina, mag. biol. exp. (predstavnik zaposlenika Ureda)

Izvršna tijela Udruge
Izvršna tijela Udruge osniva i imenuje Upravni Odbor, a odgovorna su za profesionalno i kvalitetno ostvarivanja ciljeva Udruge. Izvršna tijela BIOM-a su Ured Udruge i Direktor Udruge. Ured Udruge je profesionalno izvršno tijelo Udruge BIOM. Čine ga svi zaposlenici Udruge. Zaposlenici biraju svoga predstavnika u Upravnom Odboru Udruge koji zastupa njihove interese. Direktor Udruge je zaposlenik Udruge koji je odgovoran za operativno djelovanje Udruge. Direktor skrbi za realizaciju odluka Upravnog Odbora.

Ured Udruge:

 • direktor Udruge Krešimir Mikulić, dipl. ing. biol.
 • odnosi s javnošću i voditelj projekta Vedran Lucić, dipl. ing. biol.
 • suradnik za zaštitu prirode Ivan Budinski, dipl. ing. šum.
 • suradnik za zaštitu prirode Sven Kapelj, dipl. ing. biol.
 • suradnica za zaštitu prirode Ivana Šarić, mag. biol. exp.
 • suradnica za edukaciju i volonterstvo Paula Počanić Vovk, mag. biol. exp.
 • stručni suradnik na projektu, GIS stručnjak Ivan Mile Katanović, mag. oecol. et prot. nat.
 • stručni suradnik na projektu, GIS stručnjak Mate Zec, dipl. ing. biol.
 • voditeljica podružnice Udruge u Sinju i projekt koordinator Ivana Selanec, mag. oecol. et prot. nat.
 • voditelj Ureda Udruge, predstavnik zaposlenika Ureda u Upravnom odboru Udruge i stručni suradnik za zaštitu prirode Tomislav Hudina, mag. biol. exp.
 • suradnik za zaštitu prirode Ante Kodžoman, mag. ing. arg.
 • pripravnica ekologinja Biljana Ječmenica, mag. oecol. et prot. nat.
 • pripravnica ekologinja Iva Šoštarić, mag. biol. mol.
 • pripravnik ekolog Miloš Martinović, mag. oecol. et prot. nat., mag. oec.

Statut Udruge BIOM