Povratak života na Dinaru

Nekadašnji travnjaci s područja Dinare, koji su se od davnih vremena koristili za ispašu stoke, danas su u najvećoj mjeri zapušteni. Kako bi na Dinaru vratili život i pašnjake, u sklopu projekta "Dinara back to LIFE" restaurirat ćemo zarasle travnjake i raditi na stvaranju institucionalnih preduvjeta za buduće održivo upravljanje te promovirati stočarstvo kao tradicionalnu djelatnost koja čuva prirodu.

  • 16.10.2019.

S ciljem vraćanja života na Dinaru, krećemo u projekt „Dinara back to LIFE“. Projekt se sastoji od konzervacijskih aktivnosti za restauraciju travnjaka, koje uključuju uklanjanje zarasle vegetacije ručno, planiranom ispašom i kontroliranim paljenjem, i popratnih aktivnosti kojima ćemo stvoriti institucionalne preduvjeti očuvanja travnjaka i pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju dodatnu vrijednost temelje na suživotu s prirodom.

Ciljna staništa restauracije su suhi travnjaci a od ugroženih vrsta, posebnu pažnju ćemo posvetiti pticama ovisnim o ovom tipu staništa, a to su vrtna strnadica, kratkoprsta ševa i ćukavica. Osim toga, pratiti će se i utjecaj projektnih aktivnosti i na orhideje, primorsku šmriku, rusog svračka, endemske skakavce ali i aktivnost pčela te fenološka dinamika, razvojni stadij, produktivnost i hranidbena vrijednost suhih pašnjaka.

Puni naziv projekta: Management planning and restoration of Dinara dry grasslands to save biodiversity and support sustainable development
Skraćeni naziv projekta: Dinara back to LIFE
Nositelj projekta: Udruga Biom
Projektni partneri: Hrvatske šume d.d., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“,

Trajanje projekta: 15.1.2020. – 15.7.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 1.296.509€
Izvori financija: EU (Program LIFE), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, vlastito sufinanciranje