LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu

Projekt LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu se bavi problemima u očuvanju morskih ptica na području srednjeg Jadrana s naglaskom na tri vrste: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea) i gregula (Puffinus yelkouan).

  • 17.10.2019.

S obzirom da je važno očuvati populacije ptica na prostorima na kojima one prirodno dolaze, projektom se namjerava pomoći proglasiti nova morska područja očuvanja značajna za ptice (POP) koja su prepoznata kao ključna područja ne samo za gniježđenje nego i za hranjenje i migraciju. Ostvarenjem projektnih ciljeva omogućit će se dugoročno učinkovito upravljanje Jadranskim morem na području Hrvatske, ali i bolja zaštita i očuvanje morskih ptica, posebice ciljnih vrsta. Specifični ciljevi LIFE Artina projekta su:

1. Identificirati glavna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u južnoj Hrvatskoj koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu..

2. Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.

3. Smanjiti brojnost kopnenih invazivnih vrsta (crni štakori) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati galebove klaukavce na području gniježđenja sredozemnog galeba.

Web projekta: LIFE ARTINA

Skraćeni naziv projekta: LIFE ARTINA
Nositelj projekta: Udruga Biom
Projektni partneri: Udruga Sunce, Javna ustanova Park prirode ˝Lastovsko otočje˝ i BirdLife Malta
Trajanje projekta: 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2023.
Ukupna vrijednost projekta: Ukupan proračun projekta: 1.921.387 €
Source of funding:

Projekt je sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17 NAT/HR/000594. Doprinos Programa LIFE Europske unije: 1.152.832 € (60,00% ukupnog proračuna projekta)

Projekt sufinanciraju: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost