Krik za prirodu - Dajte svoj glas za spas prirode!

NAŠI ODGOVORI NA NAJVAŽNIJA PITANJA

1. Pitanje: Koliko vam je važna zaštita prirode?

Vrlo važna

2. Pitanje: 2. Koliko ste upoznati s mjerama zaštite prirode u EU?

 • Direktiva o pticama: Slabo upoznat/a
 • Direktiva o staništima: Slabo upoznat/a
 • Mreža Natura 2000 zaštićenih područja: Slabo upoznat/a


3. Pitanje: Koliko su Direktiva o pticama i Direktiva o staništima (Direktive o prirodi) bitne za zaštitu prirode?

Vrlo važne

4. Pitanje: Jesu li strateški ciljevi u Direktivama o prirodi prikladni za zaštitu prirode u EU?

Vrlo prikladni

Direktive o prirodi nastoje sačuvati područja izuzetnog prirodnog bogatstva staništa i vrsta. Načela i viziju ovih direktiva podržavaju sve organizacije za zaštitu prirode diljem EU.

5. Pitanje: Je li pristup u Direktivama o prirodi prikladan način zaštite vrsta i staništa u EU?

Vrlo prikladan

Direktive o prirodi zahtijevaju od zemalja članica EU da uspostave stroga pravila zaštite divljih ptica i drugih ugroženih vrsta te da odrede i zaštite važna prirodna staništa.

6. Pitanje: 6. Jesu li Direktive o prirodi učinkovite u zaštiti prirode?

Vrlo učinkovite

Zahvaljujući Direktivama o prirodi, broj zaštićenih područja u Europi je izrazito porastao, a znanstvena istraživanja ukazuju kako su se neke ugrožene vrste počele oporavljati otkako su pod zaštitom Direktiva.

7. Pitanje: Kolika je važnost Natura 2000 mreže zaštićenih područja za zaštitu ugroženih vrsta i staništa u EU?

Vrlo važna

Natura 2000 mreža obuhvaća oko 27,000 područja izuzetne prirodne vrijednosti, koja zauzimaju oko 18 % kopna i 4 % mora EU. Istraživanja ukazuju kako su upravo ta područja od neizmjerne važnosti za oporavak nekih od europskih najugroženijih vrsta.

8. Pitanje: Kakvi su troškovi implementacije Direktiva o prirodi u usporedbi s prednostima njihove provedbe?

Koristi provedbe daleko premašuju troškove

Istraživanja ukazuju kako koristi dobivene provedbom Direktiva o prirodi daleko premašuju troškove njihove implementacije. Osim zaštite divljih vrsta, Natura 2000 područja pružaju brojne druge pogodnosti.

9. Pitanje: Dok su Direktive o prirodi prvenstveno usmjerene na zaštitu prirode, u kojoj mjeri je uzeto sljedeće u obzir prilikom provedbe Direktiva?

 • Ekonomski interes – u velikoj mjeri
 • Socijalni interes – u velikoj mjeri
 • Kulturalni interes – u velikoj mjeri
 • Karakteristike regije – u velikoj mjeri
 • Lokalne karakteristike – u velikoj mjeri
Ovi zakoni u velikoj mjeri uzimaju u obzir raznolikost EU u pogledu socio-ekonomskih pitanja, strukture vlasti te kulture i tradicije na lokalnoj razini.

10. Pitanje: Podržavaju li sljedeće politike EU glavne ciljeve Direktiva o prirodi?

 • Poljoprivreda i ruralni razvoj – Ne
 • Ribarstvo i pomorstvo – Moglo bi doprinijeti više
 • Kohezija (regionalna) – Moglo bi doprinijeti više
 • Energija – Ne
 • Transportne politike – Ne
 • Okolišne politike – Da
 • Industrijski sektor / Poduzetničke politike – Moglo bi doprinijeti više
 • Klimatske promjene – Moglo bi doprinijeti više
 • Zdravlje – Moglo bi doprinijeti više
 • Istraživanja i inovativnost – Moglo bi doprinijeti više
Mnogi dijelovi zakonodavstva o zaštiti okoliša EU podržavaju Direktive o prirodi, no drugi zakoni zabrinjavaju organizacije za zaštitu prirode. Politika EU o poljoprivredi potiče intenziviran uzgoj te koči razvoj održivog uzgoja. Politika o energiji unatoč pokušajima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, i dalje podržava uporabu fosilnih goriva i subvencionira uporabu biogoriva, iako je dokazan loš utjecaj na bioraznolikost. Transportne politike EU potiču razvoj infrastrukture te pri tome ne uzimaju u obzir utjecaj na staništa i vrste.

11. Pitanje: U kojoj mjeri su Direktive o prirodi više doprinijele zaštitu prirode u usporedbi s nacionalnim ili regionalni zakonima u vašem okruženju?

Značajna dodana vrijednost

Kako priroda ne poznaje granice, zaštita prirode mora biti koordinirana na međunarodnoj razini, time opravdavajući zaštitu na razini EU. Zahvaljujući Direktivama o prirodi, u velikoj mjeri je unaprijeđena i olakšana zaštita prirode u Europi.

12. Pitanje: U kojoj mjeri su Direktive o prirodi imale dodanu vrijednost na ekonomiju (npr. povećanje radnih mjesta i poslovnih prilika povezanih s Natura 2000 mrežom zaštićenih područja)?

Značajna dodana vrijednost

Osiguravajući da se ista pravila odnose na sve tvrtke i privlačenjem turista, Direktive o zaštiti prirode imaju značajnu dodanu vrijednost na ekonomiju. Nadalje, ekonomska vrijednost ovih područja procijenjena je na €200 do €300 milijuna godišnje.

13. Pitanje: U kojoj mjeri su Direktive o prirodi imale dodanu vrijednost na socijalni aspekt (npr. zdravlje, kulturu, rekreaciju, edukaciju)?

Značajna dodana vrijednost

Zahvaljujući Direktivama o prirodi, područja iznimne prirodne vrijednosti su zaštićena kako za sadašnje, tako i za buduće generacije. Postoje brojni dokazi koji upućuju kako boravak u prirodi ima mnoge prednosti za naše tjelesno i psihičko zdravlje.

14. Pitanje: Postoji li i dalje potreba da zakonodavstvo EU štiti vrste i staništa?

Da

Direktive o prirodi usvojene su kako bi se ukazalo na propuste i nedosljednosti nacionalnih zakona o zaštiti prirode. Potreba za zaštitom bioraznolikosti na razini EU veća je nego ikada prije. Sljedeći korak trebao bi biti provjera provode li se Direktive o prirodi u potpunosti u svim zemljama članica EU.

Najnovije vijesti:

09:31 AM '15
25
Birdwatching in Zagreb, Saturday, 30th May 2015

Birdwatching in Zagreb, Saturday, 30th May 2015

On Saturday, 30th May 2015, Association BIOM is organising birdwatching for all interested citizens. We will meet at 9.30 AM in park Bundek, you can see the exact meeting spot on the map below.

We will ensure a … Read more >>

10:04 AM '15
22
Natura 2000 Day, 21st May 2015

Natura 2000 Day, 21st May 2015

BIOM, as the BirdLife partner in Croatia, organized the celebration of the Natura 2000 Day. This day is celebrated on the 21st May each year because on this date in 1992 the Habitats Directive was approved. This Directive and the … Read more >>

06:04 PM '15
21
Lecture “Anthropological research of Adriatic islands”, 28.5.2015

Lecture “Anthropological research of Adriatic islands”, 28.5.2015

Join us next Thursday, on 28th of May 2015 at 6 PM at the Biology Department of the Faculty of Science, Rooseveltov trg 6 on the last lecture in our cycle. This time we prepared for you an interesting lecture, … Read more >>

11:01 AM '15
12
Nature alert

Nature alert

Nature lovers, the time to act is now.

As you are reading this, over 100 NGOs across Europe are simultaneously launching a campaign to save nature from the Commission President Juncker’s deregulation agenda. All the organizations are joined forces in … Read more >>

02:09 PM '15
6
World Migratory Bird Day

World Migratory Bird Day

World Migratory Bird day is celebrated all over the world, including Zagreb. The central manifestation in Croatia will be at the Zagreb ZOO and BIOM will participate as well. Except workshops prepared by the ZOO workers, you will have opportunity … Read more >>

02:09 PM '15
20
Successful “Let’s do it: World Cleanup” action in organisation of Association BIOM and Cyclists’ Union

Successful “Let’s do it: World Cleanup” action in organisation of Association BIOM and Cyclists’ Union

Despite the bad weather, we carried out the action “Let’s do it: World Cleanup”  together with the Cyclists’ Union, on the location Blato 1, near Lučko on the channel Sava – Odra. The action was quite successful, we managed to … Read more >>

01:28 PM '15
15
Directions to the “Let’s do it: World Cleanup” in organisation of Association BIOM and Cyclists’ Union?

Directions to the “Let’s do it: World Cleanup” in organisation of Association BIOM and Cyclists’ Union?

Association BIOM and Cyclists’ Union are inviting you to be a part of the “Let’s do it: World Cleanup“, which is in Croatia organised by Zelena čistka, on Saturday 18th March at 10 AM.

Let’s join forces … Read more >>

03:17 PM '15
7
Annual general meeting of BIOM Association, 16th April 2015

Annual general meeting of BIOM Association, 16th April 2015

Association BIOM invites all members and citizens to the annual general meeting which will take place at the Biology Department, Faculty of Science in Zagreb on 16th April 2015 at 6 PM, in the classroom BO3.

You can renew your … Read more >>

02:27 PM '15
7
Spring Alive – school contest

Spring Alive – school contest

Spring Alive is an international project that aims to encourage children’s interest in nature and the conservation of migratory birds and to get them to take action for birds and other wildlife. As the Croatian Birdlife Partner, the Association BIOM … Read more >>

11:35 AM '15
7
Assocation BIOM on Night of Biology

Assocation BIOM on Night of Biology

Visit the event Night of Biology on Friday, 10th April 2015, and be part of a manifestation that  began 6 years ago on the Faculty of Science in Zagreb. The Association BIOM will also take part in the event … Read more >>