Obnova bunara i lokvi na tradicijski način

Vodena tijela na krškim planinama nastajala su većinom kroz čovjekovu aktivnost, s obzirom da su bili izvor vode za čovjeka i njegovo “blago”, ali su ujedno i žarišne točke bioraznolikosti kao izvor vode za divlje vrste na ovom području.

  • 20.12.2023.

U našem priobalnom i planinskom području krša, koje je često okarakterizirano oskudicom vode, nalaze se brojni bunari i lokve. Osim što su nekoć bili od velike važnosti za lokalnu zajednicu, posebno za stočare i njihovo blago, oni su uvijek žarišta bioraznolikosti. Iako opskrba vodom više nije izazov, a blaga je sve manje, lokve i bunari i dalje zadržavaju svoju važnost za krški prostor te generacije koje tu žive.

Kroz projekt Still water revival razvijene su Smjernice za obnovu bunara i lokvi na tradicionalan način koje pružaju presjek najčešćih lokvi i bunara na krškom području, njihove funkcije te osnovne korake za tradicionalnu obnovu. Iako su namijenjene javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima, mogu poslužiti i svima koji su zainteresirani i žele ili imaju potrebu obnoviti lokvu ili bunar u svojoj okolini. Smjernice nude opća iskustva i načine kako obnavljati lokve ili bunare, no nisu zamjena za potpuni priručnik namijenjen izvođačima specifičnih radova na lokvama i bunarima.

Smjernice su dostupne za preuzimanje na hrvatskom i engleskom jeziku ovdje: Smjernice_hr / Guidelines_eng

 

Projekt Still Water Revival bavi se izazovima očuvanja malih slatkovodnih ekosustava i donosi rješenja kroz strateški pristup, procjenu aktualnog stanja ovih ekosistema, razvoj metodologije za određivanje prioriteta te konačno kroz obnovu onih lokvi i bunara za koje se utvrdi da predstavljaju najviši prioritet.