Zašto se slavi Svjetski dan vlažnih staništa?

Računa se da je potrebno 14 posto više vode kako bi se moglo proizvesti 70 posto više hrane do 2050. godine za 10 milijardi ljudi. No, obnovom vlažnih područja moglo bi biti dovoljno vode, i za ljude i za prirodu

  • 02.02.2021.

Manje od 1 posto vode na Zemlji čini slatku vodu koju možemo koristiti. Velik dio te vode nalazi se u vlažnim područjima kao što su močvare, tresetišta, jezera, rijeke, riječni rukavci, močvarne šume, močvarne livade… Rast stanovništva i urbanizacija predstavljaju veliki pritisak na vlažna područja i njihovu vodu. Isušuje ih se, pregrađuje branama i izgrađuju se građevine na njima, što sve dovodi do propadanja staništa, smanjenja dostupne vode i slom bioraznolikosti. A računa se da je potrebno 14 posto više vode kako bi se moglo proizvesti 70 posto više hrane do 2050. godine za 10 milijardi ljudi, prema podacima Wetlands.org. No, obnovom vlažnih područja moglo bi biti dovoljno vode, i za ljude i za prirodu.

Svjetski dan vlažnih staništa, koji se obilježava svake godine 2. veljače, ističe njihovu životno važnu ulogu. Na današnji dan time se obilježava prihvaćanje Ramsarske konvencije o vlažnim područjima, koja ove godine slavi okruglu 50. godišnjicu. Radi se o najstarijem međuvladinom okolišnom sporazumu modernog doba. Pregovori o njemu započeli su 60-ih godina 20. stoljeća, usvojena je u iranskom gradu Ramsaru 1971. godine, a stupila je na snagu 1975.

Ramsarska konvencija obavezuje države na “mudro korištenje” vlažnih područja, na popisivanje i upravljanje posebnim područjima i na suradnju oko prekograničnih vlažnih područja i vrsta. U Hrvatskoj su na Ramsarskom popisu Kopački rit, Lonjsko polje, Crna mlaka, Donji tok rijeke Neretve i Park prirode Vransko jezero.

Trenutno je 171 država potpisnica Ramsarske konvencije i široko je prepoznata uloga vlažnih područja u održivom razvoju, borbi sa siromaštvom, zdravstvenim problemima, klimatskim promjenama, ublažavanju poplava i suša. No, i dalje su pred nama brojni izazovi u njihovom očuvanju jer ih se i dalje isušuje, zagađuje, spaljuje, izgrađuje na njima, zatrpava… Vlažna staništa gubimo tri puta brže nego šume.

Potrebno je stoga shvatiti da su vlažna područja dio šireg sustava vode i za to su potrebne različite politike, drugačiji pristup institucija i investicija. Svi zajedno možemo se potruditi da očuvamo preostala vlažna područja i obnovimo ona koja su propala. Sretan nam Dan vlažnih staništa!