Potpisan Sporazum o očuvanju i zaštiti močvarnog područja doline rijeke Neretve

Udruga Biom se obvezala zajedno s Javnom ustanovom unaprijediti staništa za ptice, biti stručna podrška vezano za očuvanje bioraznolikosti područja, ali isto tako i surađivati na prijavi budućih zajedničkih projekata na teme zaštite prirode

  • 16.07.2021.

Kao rezultat dugogodišnje suradnje na očuvanju bioraznolikosti delte Neretve, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Udruga Biom, 15. srpnja 2021. godine u Metkoviću su potpisali Sporazum o očuvanju i zaštiti doline rijeke Neretve. Osim Bioma, Sporazum je s Javnom ustanovom potpisalo i drugih 20 lokalnih dionika, između ostalih lokalne udruge, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, Hrvatske vode, Hrvatske šume, Park prirode Hutovo blato i mnogi drugi. 

Suradnja na projektnim kao i edukacijskim aktivnostima, stručnoj edukaciji, znanstveno-istraživačkim projektima i projektima monitoringa zaštićenih vrsta i staništa, ulaganje u infrastrukturu za prihvat posjetitelja, valorizacija i interpretacija zaštićenih prirodnih vrijednosti, suzbijanje krivolova, suzbijanje ilegalnih melioracija, suzbijanje ribokrivolova, ulaganje napora u ranu detekciju i spriječavanje nastajanja požara tršćaka, gašenje požara u zaštićenim područjima, uklanjanje otpada, požumljavanje, eradikacija invazivnih vrsta flore i faune, samo su neke od aktivnosti zastupljene kao sastavni dio Sporazuma, odnosno iskazane u akcijskom planu dogovorenih aktivnosti s dionicima.

Sprazum je s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije potpisalo 20 dionika

Sporazum je učinkovita mjera za oporavak, poboljšanje i očuvanje močvarnog područja kroz zajedničke inicijative svih javnih uprava, vodnogospodarskih službi, tvrtki, udruga i svih ostalih organiziranih teritorijalnih aktera. Sporazumi za očuvanje močvarnih staništa inovativna su metodologija za upravljanje istim jer se temelje na aktivnom sudjelovanju dionika.

Udruga Biom se obvezala zajedno s Javnom ustanovom unaprijediti staništa za ptice, biti stručna podrška vezano za očuvanje bioraznolikosti područja, ali isto tako i surađivati na prijavi budućih zajedničkih projekata na teme zaštite prirode. 

Ivana Šarić Kapelj iz Bioma i ravnateljica JU DNŽ Marijana Miljas Đuračić

Delta rijeke Neretve jedinstveno je područje u Hrvatskoj te nas veseli zajednički rad svih dionika na očuvanju bioraznolikosti!

 

Potpisivanje ugovora organizirano je u sklopu projekta CREW i Adriatic Flyway 4.