Sastanak s ovčarima na otoku Krku u sklopu projekta LIFE SUPport

Za očuvanje bjeloglavog supa od presudne je važnosti očuvanje ekstenzivnog oblika ovčarstva, no čagalj je ovčarstvo na Krku doveo na rub opstanka

  • 08.12.2023.

Poboljšanje uvjeta gniježđenja i preživljavanja bjeloglavog supa (Gyps fulvus), posljednje preostale vrste strvinara u Hrvatskoj, glavni je zadatak europskog projekta LIFE SUPport. Jedan od najvažnijih preduvjeta za to je osiguravanje stalno dostupnog izvora hrane za tu populaciju. Stoga je za očuvanje bjeloglavog supa od presudne važnosti očuvanje ekstenzivnog oblika ovčarstva koje je tradicionalno prisutno na ovom području, budući da su  uginule ovce najvažniji izvor prirodno dostupne hrane kvarnerskim supovima.

No, broj ovaca na Kvarnerskim otocima se tijekom zadnjih desetljeća značajno smanjio, posebno nakon pojave alohtone divljači. Tako danas na gotovo svim otocima stočarima probleme stvaraju divlje svinje, a čagalj je bavljenje ovčarstvom na otoku Krku doveo na rub opstanka.

To je istaknuto i na sastanku s uzgajivačima ovaca održanom 29. studenog 2023. u Lakmartinu na otoku Krku u sklopu projektnih aktivnosti vezanih uz metode zaštite stada. Sastanak je organizirala Poljoprivredna zadruga „Otok Krk“ uz podršku projektnih partnera, Udruge BIOM i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Primorsko-goranske županije (JU Priroda), a sudjelovalo je petnaest ovčara s otoka Krka. Bio je to prvi sastanak sa stočarima u sklopu projekta LIFE SUPport, a nadovezao se na teme otvorene tijekom uvodnih sastanaka (kick off) održanih u Baški na otoku Krku i u Belom na otoku Cresu u srpnju ove godine.

Projektno partnerstvo predstavilo je projekt LIFE SUPport te različite mogućnosti i oblike suradnje za vrijeme trajanja projekta. “Bjeloglavi supovi su se održali na Kvarnerskim otocima upravo zbog očuvanja ovčarstva na ovom području te je nužno bolje povezivanje sektora poljoprivrede i zaštite prirode”, istaknula je u uvodu sastanka Karla Škorjanc, upraviteljica Poljoprivredne zadruge “Otok Krk”.

Stočari su iznijeli različite probleme koji im otežavaju  svakodnevan rad, a najveći problem je upravo nezavičajna divljač, odnosno divlje svinje i čagljevi. Štete koje trpe su velike, a dodatni je problem i zarastanje krških pašnjaka te zakonske prepreke koje otežavaju njihovo čišćenje od drvenaste vegetacije. 

Partnerstvo LIFE SUPporta u okviru svojih aktivnosti planira pružiti podršku uspostavi mjera zaštite ovaca od alohtone divljači. Navedene će se mjere u sklopu projekta testirati i potencijalno unaprjeđivati na osnovu stečenih znanja kako kroz vrijeme trajanja projekta, tako i na osnovu ranijih iskustava uzgajivača ovaca.  Većina se prisutnih ovčara odlučila inicijalno prijaviti za korištenje zaštitnih fiksnih ograda, i u manjem broju pasa čuvara, dok su svi uzgajivači jednoglasno zaključili kako električne ograde ne funkcioniraju kao zaštita od čagljeva u krško-otočnom kontekstu.

Osim zaštitnih mjera koje će se testirati kroz projekt, prisutni poljoprivrednici su pozvali na veću suradnju s lovačkim društvima te Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim šumama, kao preduvjetima za održivo rješenje ovog problema.