Prvi sastanak Savjetodavnog vijeća projekta LIFE SUPport

Članovi Savjetodavnog vijeća dolaze iz sektora zaštite prirode, šumarstva, veterinarstva i poljoprivrede

  • 28.02.2024.

Za dugoročno očuvanje bjeloglavih supova u Hrvatskoj od iznimne važnosti je suradnja s lokalnim stanovništvom, ali i partnerstvo s dionicima na nacionalnoj razini. S tim ciljem, u okviru projekta LIFE SUPport, osnovano je Savjetodavno vijeće projekta, a prvi sastanak je održan u srijedu, 21. veljače 2024. godine.

Na prvom sastanku Savjetodavnog vijeća cilj je bio predstavljanje projekta LIFE SUPport, upoznavanje članova te osvrt na najveće izazove u provedbi projekta. Dogovoreno je i redovno sastajanje članova Savjetodavnog vijeća koji dolaze iz sektora zaštite prirode, šumarstva, veterinarstva i poljoprivrede – Ivica Medarić iz Hrvatskih šuma (Uprava šuma Podružnica Senj), Gordana Gorupić Šarić iz Ministarstva poljoprivrede (Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju), Vlatka Tomašić iz Ministarstva poljoprivrede (Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane), Ramona Topić iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Zavod za zaštitu okoliša i prirode) te predstavnici projektnih partnera Karla Škorjanc iz Poljoprivredne zadruge Otok Krk, Marko Modrić iz Javne ustanove “Priroda”, Zrinka Domazetović iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za zaštitu prirode), Uroš Pantović iz Vulture Conservation Foundation, Marta Malenica iz HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. te Dubravko Dender iz Udruge BIOM.

Nakon prezentacije projekta LIFE SUPport te aktivnosti planiranih u 2024. godini, glavna točka rasprave je bilo održavanje međunarodne radionice u Hrvatskoj u travnju ove godine na temu implementacije EU regulativa koje se odnose na korištenje nusproizvoda stočarstva (EU Regulation 1069/2009 and Commission Regulation 142/2011). Navedene regulative kamen su temeljac za pružanje dodatne opskrbe sigurne hrane za supove. Naime, nedostatak hrane prepoznat je kao jedna od najvećih ugroza za supove. Na radionici se očekuju strani predavači iz Italije i Španjolske koji će prenijeti iskustva iz svojih zemalja. Jedan od glavnih ciljeva radionice je analizirati mogućnosti za uspostavu malih komunalnih dopunskih hranilišta na kvarnerskim otocima za dobrobit kako gnjezdeće populacije bjeloglavog supa tako i uzgajivača stoke iz lokalne zajednice. 

Druga tema u sklopu koje se povela kratka rasprava je vezana uz projektne aktivnosti koje se tiču uspostave preventivnih mjera za zaštitu ovaca od alohtone divljači prije svega na Krku gdje prisutnost divlje svinje i čaglja ugrožava bavljenje ovčarstvom. Upravo su ovce na kvarnerskim otocima glavna hrana za supove.

Na kraju sastanka svi članovi Savjetodavnog vijeća složili su se da će podržavati projekt LIFE SUPport.