Povratak života na Dinaru - Biom

Povratak života na Dinaru

Nekadašnji travnjaci s područja Dinare, koji su se od davnih vremena koristili za ispašu stoke, danas su u najvećoj mjeri zapušteni. Kako bi na Dinaru vratili život i pašnjake, u sklopu projekta "Dinara back to LIFE" restaurirat ćemo zarasle travnjake i raditi na stvaranju institucionalnih preduvjeta za buduće održivo upravljanje te promovirati stočarstvo kao tradicionalnu djelatnost koja čuva prirodu.

  • 16.10.2019.

S ciljem vraćanja života na Dinaru, krećemo u projekt „Dinara back to LIFE“. Projekt se sastoji od konzervacijskih aktivnosti za restauraciju travnjaka, koje uključuju uklanjanje zarasle vegetacije ručno, planiranom ispašom i kontroliranim paljenjem, i popratnih aktivnosti kojima ćemo stvoriti institucionalne preduvjeti očuvanja travnjaka i pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju dodatnu vrijednost temelje na suživotu s prirodom.

Ciljna staništa restauracije su suhi travnjaci a od ugroženih vrsta, posebnu pažnju ćemo posvetiti pticama ovisnim o ovom tipu staništa, a to su vrtna strnadica, kratkoprsta ševa i ćukavica. Osim toga, pratiti će se i utjecaj projektnih aktivnosti i na orhideje, primorsku šmriku, rusog svračka, endemske skakavce ali i aktivnost pčela te fenološka dinamika, razvojni stadij, produktivnost i hranidbena vrijednost suhih pašnjaka.

Puni naziv projekta: Management planning and restoration of Dinara dry grasslands to save biodiversity and support sustainable development
Skraćeni naziv projekta: Dinara back to LIFE
Nositelj projekta: Udruga Biom
Projektni partneri: Hrvatske šume d.d., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“,

Trajanje projekta: 15.1.2019. – 15.7.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 1.296.509€
Izvori financija: EU (Program LIFE), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, vlastito sufinanciranje

          

Dinara back to LIFE

Former grasslands in the Mount Dinara area, used as pastures for livestock since the ancient times, are now mostly unkempt. In order to bring back life and pastures to the Dinara area, the “Dinara back to LIFE” project will restore overgrown grasslands and work on creating institutional requirements for their future sustainable management as well as promote livestock farming as a nature preserving traditional activity.

With the aim of bringing life back to Mount Dinara, we have started the project entitled “Dinara back to LIFE”. The project consists of conservational activities for restoring grasslands, including manual removal of overgrown vegetation, its removal by planned grazing and controlled burning, as well as additional activities, creating institutional requirements for preserving grasslands and providing support to the local population in developing agricultural and tourist activities basing their additional value on co-existence with nature.

Habitats targeted by restoration are dry grasslands, while endangered species in the main focus are bird species dependant on this type of habitat such as the ortolan bunting, greater short-toed lark and stone-curlew. Furthermore, the impact of project activities on orchids, cade juniper, the red-backed shrike, endemic grasshoppers and the activity of bees, as well as on the phenological dynamics, development stage, productivity and dry pasture nutritive value will be monitored.

Project name: Management planning and restoration of Dinara dry grasslands to save biodiversity and support sustainable development

Abbreviation of the project name: Dinara back to LIFE

Lead beneficiary: Association BIOM

Project partners: “Cetinska krajina“ Local Action Group“, University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Project duration: 15 January 2019 – 15 July 2023

Total project value: EUR 1,296,509

Izvori financija: EU (Program LIFE), Environmental Protection and Energy Efficiency Fund, own co-financing

 

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.

Prihvaćam