Projekt DINALPCONNECT – postavljanje temelja bolje ekološke povezanosti

  • 28.09.2021.

Na midterm konferenciji projekta DINALPCONNECT, održanoj u četvrtak 23. rujna u posjetiteljskom centru Poklon u Parku prirode Učka sudjelovalo je 36 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Italije, Grčke, Albanije i Crne Gore.
Sudionike je pozdravila voditeljica projekta DINAPLCONNECT Irena Bertoncelj s Poljoprivrednog instituta Slovenije iz Ljubljane, koja je naglasila kako je u sklopu projekta ovo prvo okupljanje koje se odvija uživo od kada je projekt počeo te je zbog toga posebno važno. Goste je pozdravila i Marina Grgić iz udruge BIOM koja je organizator konferencije i jedan od projektnih partnera. Stručna voditeljica Dalia Matijević ispred Parka prirode Učka poželjela je dobrodošlicu svim sudionicima i ukratko predstavila Park prirode Učka koji je dio pilot područja na kojem će se provoditi neke od aktivnosti projekta, a sudionici konferencije nakon predavanja projektnih partnera o dosadašnjim aktivnostima i rezultatima projekta imali su priliku uz stručno vodstvo upoznati područje parka.

Područje parka je dio pilot regije koja obuhvaća pogranično područje Slovenije i Hrvatske za koje će se raditi akcijski plan za poboljšanje ekološke povezanosti, a ciljni tip staništa su suhi krški travnjaci kojih je sve manje uslijed napuštanja ekstenzivnog stočarstva. Zbog nedostatka ispaše travnjaci sve više zarastaju u šikaru i nestaju, a s njima nestaju i vrste koje naseljavaju takva staništa. Akcijskim planom definirat će se temelji koji će dugoročno pomoći u očuvanju travnjaka i vrsta koje su vezane za njih, te otvoriti mogućnosti za transnacionalnu suradnju.

Ekološka povezanost omogućava procese poput protoka gena, migracije divljih vrsta i širenja živih organizama te na taj način doprinosi ublažavanju negativnih učinaka fragmentacije staništa i klimatskih promjena. Bez omogućavanja ekološke povezanosti nema dugoročne zaštite prirode jer da bi populacije organizama bile stabilne i zdrave moraju imati i slobodu kretanje i mogućnost izmjene gena. Cilj projekta DINALPCONNECT je ujedno i ojačati međunarodnu i međusektorsku suradnju radi poboljšanja ekološke povezanosti prirodnih staništa na području Dinarida i Alpa, omogućavajući dugoročnu zaštitu biološke raznolikosti, s obzirom na trenutne i buduće pritiske.

Dio planiranih aktivnosti se provodi u četiri pilot regije:
– Natura 2000 Kras – Natura 2000 Učka i Ćićarija (Slovenija – Hrvatska),
– Lovište Tarvisiano – Lovište Triglav/Nacionalni park Triglav (Italija – Slovenija)
– Natura 2000 Lisac – Nacionalni park Una i Općina Drvar (Hrvatska – Bosna i Hercegovina)
– Sjeverni Pindus – selo Frasher, Permet – Vikos (Albanija – Grčka)


Očekuje se da će projekt ojačati sposobnost prekograničnog rješavanja okolišne osjetljivosti, fragmentacije i očuvanja usluga ekosustava u Jadransko-Jonskoj regiji, kroz ključne rezultate:
● Strategija za poboljšanje ekološke povezanosti Dinarida i njihovo povezivanje s Alpama;
● Izrada akcijskih planova pilot regije za promicanje ekološke povezanosti na prekograničnoj razini;
● Uspostava mreže prekograničnih pilot regija.
Za rješavanje problematike ekološke povezanosti potrebna je suradnja brojnih sektora. Jedan od ciljeva projekta DINALPCONNECT upravo je okupiti predstavnike svih važnih sektora i postaviti temelje za bolju ekološku povezanost.

O projektu:
Projekt DINALPCONNECT je Interreg ADRION projekt o ekološkoj povezanosti koji je započeo je u ožujku 2020. godine i traje do kraja kolovoza 2022. godine. Projekt je implementiran u drugi poziv INTERREG V-B Adriatic – Ionian ADRION programa za 2014. – 2020. i uključuje Europski fond za regionalni razvoj (ERFD) i instrumente predpristupne pomoći (IPA).

Partneri na projektu su:
Poljoprivredni institut Slovenije (AIS) kao vodeći partner;
● Udruga BIOM – Hrvatska
Slovenske šume (SFS)
Julian Prealps Nature Park (PNPG) – Italija
Natura Jadera – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Zadarske županije
● Udruga Dinarica – BiH
Development Solutions Associates (DSA) -Albanija
Poljoprivredni fakultet Atena (AUA) – Grčka
European Academy of Bozen (EURAC Research) – Italija
Center for Energy, Environment and Resources (CENER 21) – BiH
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore

Projekt DINALPCONNECT sufinanciran je uz pomoć Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske