Prilagodljivo i participativno – misao vodilja upravljanja novim parkom prirode Dinara

S ciljem definiranja ključnih vrijednosti i prijetnji za područje novoosnovanog parka prirode Dinara te okolnih područja ekološke mreže, održane su prve dioničke radionice u Sinju i Kninu. Time je započeo proces izrade desetogodišnjeg plana upravljanja područja Dinare i Cetine koje će provoditi Javna ustanova Park prirode Dinara.

  • 19.01.2022.

Rad u grupi na dioničkoj radionici u Sinju za upravljanje područjem Dinare i Cetine

Krajem prošlog tjedna održane su dvije dioničke radionice u Sinju i Kninu gdje se okupio veliki broj predstavnika nadležnih institucija i lokalnih organizacija iz sektora zaštite prirode, poljoprivrede, turizma i kulture. Povod okupljanja bila je izrada desetogodišnjeg plana upravljanja zaštićenim područjima Dinare i Cetine što uključuje 3 zaštićena područja: Park prirode Dinara, Značajni krajobraz Ruda te Spomenik prirode Vrela rijeke Cetine te čak 11 područja ekološke mreže. Radionice su održane u hotelu Alkar u Sinju i prostorijama Studentskog doma “Fra Lujo Marun” u Kninu. Ovom prilikom zahvaljujemo Veleučilište u Kninu što su nam ustupili prostor i omogućili nam da uspješno provedemo radionicu.

Svi okupljeni imali su prilike čuti što nam donosi novoosnovani Park prirode te sudjelovati u definiranju ključnih vrijednosti i prijetnji navedenim područjima. Tijekom nadolazećih sastanaka i radionica proces izrade plana proći će kroz razradu vizije samog područja i konkretnih aktivnosti. Provedbeni tim nada se i u budućnosti dobrom odazivu dionika jer je upravo uključivost svih relevantnih institucija i organizacija u izradu plana ključna kako bi plan bio kvalitetan i provediv. Prilagodljivo upravljanje će osigurati budućoj javnoj ustanovi da pravovremeno reagira i usklađuje svoj rad s novonastalim okolnostima što je zasigurno i očekuje u nadolazećih 10 godina. 

Izrada spomenutog plana upravljanja dio je EU projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pod nazivom „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ (NATURA projekt) kojim se u razdoblju od 2020. do 2023. radi na cijelom nizu  planova upravljanja područjima ekološke mreže, uključujući i zaštićena područja, razvoju individualnih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje te podizanju javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja na području cijele Hrvatske.

Udruga Biom uključena je u proces izrade plana upravljanja područjem Dinare i Cetine kroz osmišljavanje i provedbu strukturiranog procesa izrade plana upravljanja te osiguravanje stručnjaka za planiranje upravljanja i stručnjaka za facilitaciju te je dio provedbenog tima kojeg čine još i Safege d.o.o. i Udruga Sunce.

Osim područja Dinare i Cetine, istu ulogu udruga Biom ima u procesu izrade planova upravljanja područjem NP Krka, Značajnih krajobraza Čikola i Krka – gornji tok te okolnim područjima ekološke mreže te područjem kanjona rijeke Cetine, spomenika parkovne arhitekture Biokovski botanički vrt Kotišina i područjima ekološke mreže Biokovo i Rilić te Podbiokovlje.

Tako smo tijekom 2021. godine imali prilike provoditi niz radionica s dionicima te aktivno doprinostiti izradi planova upravljanja temeljem kojih će javne ustanove NP Krka, Priroda Šibensko-kninske županije, JU More i krš te JU Park prirode Biokovo u nadolazećih 10 godina upravljati područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima u njihovoj nadležnosti.

Rad se nastavlja u ovoj godini. Čekaju nas brojni sastanci, razgovori i suradnje s dionicima kako bismo ove planove svi zajedno učinili kvalitetnom bazom za uspješan rad i očuvanje ključnih prirodnih vrijednosti našeg područja.