Pri planiranju izgradnje OIE na moru treba imati na umu područja važna za ptice

Očekujemo kako će IBA područja ubrzo postati i područja očuvanja ptica ekološke mreže NATURA 2000, kojom je trenutno obuhvaćeno tek 9,6% hrvatskog mora, za razliku od 36% kopna

  • 16.05.2023.

Nedavno izrađen Akcijski plan za obnovljive izvore energije na moru, koji potpisuju Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu, OIKON d.o.o. – institut za primijenjenu ekologiju i Pokret otoka, bio je u petak 12. svibnja tema radijske emisije Dnevni ritam na 1. programu Hrvatskog radija u koju je pozvan i predstavnik Udruge Biom.

Iako nismo sudjelovali u izradi spomenutog Akcijskog plana i s njegovim smo postojanjem upoznati tek prilikom poziva na sudjelovanje u emisiji, u kojoj je sudjelovala predstavnica udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatska Maja Pokrovac i Zoran Poljanec iz Oikon d.o.o. – instituta za primijenjenu ekologiju, prihvatili smo poziv na razgovor o toj temi jer smo željeli istaknuti važnost očuvanja morskih ptica prilikom planiranja izgradnje energetske infrastrukture na morskim područjima.

Dubravko Dender, voditelj Programa za očuvanje ptica u Udruzi Biom, u kontekstu rada udruge na području istraživanja morskih ptica istaknuo je kako je potrebno nastaviti s istraživanjima koja će dovesti do prepoznavanja i proglašavanja zaštićenih područja bitnih za njihovo hranjenje i kretanje uopće.

U Hrvatskoj se tek u sklopu projekta LIFE Artina počelo značajnije raditi na istraživanju kretanja morskih ptica na Lastovskom otočju. One samo samo dio života provode na kopnu, a hrane se i migriraju morskim područjima. Kako bi se zaista očuvale bilo je nužno uz područja važna za gniježđenje tih ptica, identificirati i ona važna za hranjenje, koja su podjednako bitna. Proces istraživanja potrebno je nastaviti, kako za cjevonosnice i sredozemnog galeba tako i za druge morske vrste poput morskog vranca i čigri.

Morske ptice danas se smatraju najugroženijom grupom ptica – preko 30% njihovih vrsta ugroženo je na globalnoj razini prema kriterijima IUCN-a (International Union for Protection of Nature), te je gotovo pola njihovih populacija u opadanju. Razlozi za to su mnogi, od smanjenja kvalitete staništa za gniježđenje, utjecaja invazivnih vrsta sisavaca koji im jedu jaja i ptiće, do klimatskih promjena, smanjenja dostupnosti hrane i stradavanja u ribolovnim alatima. 

Zahvaljujući višegodišnjem zahtjevnom istraživanju kretanja ptica na moru, u sklopu projekta LIFE Artina utvrdili smo područja važna za ptice (Important Bird Area – IBA) te sada očekujemo kako će IBA područja ubrzo postati i područja očuvanja ptica ekološke mreže NATURA 2000, kojom je trenutno obuhvaćeno tek 9,6% hrvatskog mora, za razliku od 36% kopna.