Održan prvi sastanak Dinara back to LIFE projektnog tima

Iznimno smo ponosni i radosni što je službeno započeo još jedan LIFE projekt u Hrvatskoj, po prvi put u Cetinskom kraju. Projekt je stvoren zajedničkim, partnerskim snagama Bioma sa Sveučilištem u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatskim šumama d.o.o. te LAG-om Cetinska krajina.

  • 05.02.2020.

Na prvom sastanku projektnih partnera cilj je bio upoznati sve članove projektnog tima, predstaviti ciljeve i aktivnosti u prvoj fazi projekta, ali i najaviti nadolazeće. Svaki partner je prezentirao svoj udio u projektu s naglaskom na identifikaciju ključnih faktora aktivnosti unutar projektnog područja, a koji će doprinijeti poznavanju biološke raznolikosti, ali i poticati stanovništvo na održivo gospodarenje. Osim radnog sastanka, tim se susreo s predstavnicima Grada Vrlike, gradonačelnikom Jurom Plazonićem i njegovim zamjenikom Nikolom Uzunom te predstavnikom alkarske ergele kako bi se identificirale mogućnosti suradnje vezane za korištenje travnjaka na projektom području za potrebe uzgojnih konja.

Osim radnog sastanka, tim je obišao dio projektnog područja; travnjake pored Vrlike, Ježevićko Suhopolje, dio Vrdova podno Malog Maglaja i bunare kroz Gornji Bitelić. 

Na terenu, Ivan Budinski (Biom) je objasnio važnost izrazito suhog područja Dinare nalik polupustinjskom za posebnu vrstu, ugroženu pticu hrvatskog naziva ćukavica (lat. Burhinus oedicnemus), doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak (SZAF) je pomno pregledavao staništa koja će biti u fokusu planiranja ispaše, a djelatnici Hrvatskih šuma su tim proveo uz područja koja su pod upravljanjem Hrvatskih šuma d.o.o., posebno uz bunare koji će u toku projekta potencijalno biti renovirani i poboljšani za potrebe lokalnog gospodarstva.

 

Kroz projekt ”Dinara back to LIFE’‘ sa stručnjacima želimo doprinijeti stvaranju povoljnog statusa ciljanih tipova staništa i vrsta, izraditi smjernice za upravljanje travnjacima i njihovim održivim korištenjem, umanjiti negativne utjecaje požara i demonstrirati pozitivne metode kontroliranog paljenja, pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti ali i promovirati instrumente EU za zaštitu prirode. Stručnim znanjem, iskustvom i ponajprije izrazitom željom za zajedničkim dobrom u Cetinskoj krajini, cilj je uključiti i potaknuti domaće stanovništvo na održivo korištenje resursa koje očuvana priroda dinarskog područja donosi.

U prvih nekoliko mjeseci dok u tijeku bude analiza staništa i odabir odgovarajućeg pristupa travnjacima, plan projektnog tima je posjetiti primjere dobre prakse unutar granica Hrvatske, ali i u susjednim zemljama kako bi obogatili i unaprijedili svoje buduće aktivnosti.

Ukupno trajanje projekta je tri godine i sedam mjeseci, a aktivnosti će se provoditi na području Knina, Sinja, Trilja, Vrlike te općina Civljane, Hrvace, Kijev i Otok. Važno je naglasiti kako je projektno područje dio Natura 2000, ekološke mreže područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije.

Dinara se nije umrtvila, kako možete pomisliti iz naziva projekta. Ma kakvi! Dinara je hrvatski tron koji dira nebo, bura što mije ruke gospodara međ’ blagom, surovi div nad veličanstvom modrog oka Cetine, ojkalica što glasom probija kroz istrošene suhozide i prkos kakvog svit vidija nije. Sve je to samo stara Dinara koja čeka krenuti u nove izazove života.