Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave

Čigre se u prirodi gnijezde na sprudovima velikih rijeka poput Save. No, ljudi su im svojim aktivnostima poput izgradnje hidroelektrana i vađenjem šljunka uništili i oduzeli ta prirodna staništa. Zbog toga se ovakvim projektima trudimo nadoknaditi im taj gubitak. Održavanjem i obnovom postojećih otočića za gniježđenje te postavljanjem plutajućih platformi omogućujemo uspješno gniježđenje na područjima koja više nisu prikladna.

  • 01.10.2019.

Crvenokljuna čigra (Sterna hirundo) se u kontinentalnom dijelu Hrvatske gnijezdi na šljunkovitim riječnim sprudovima i jezerskim otocima na rijeci Savi i Dravi.  Ta su područja pod velikim antropogenim utjecajem, koji uključuje vađenje šljunka iz riječnog korita, utvrđivanje obala, hidroenergija, zagađenje voda, rekreacijske aktivnosti itd. Cilj projekta je omogućiti održavanje stabilne populacije čigri na Dravi i Savi te povećati stupanj njezine očuvanosti u područjima Natura 2000. Održavanjem i obnovom postojećih otočića za gniježđenje te postavljanjem plutajućih platformi omogućit će se uspješno gniježđenje na područjima koja više nisu prikladna. Uspješnost gniježđenja čigri će se intenzivno istraživati kako bi se prikupile informacije o trendu populacije, a za bolje razumijevanje kretanja te korištenja staništa čigre će se pratiti pomoću odašiljača tijekom gniježđenja i migracije. Genetičkom analizom utvrdit će se da li ptice Save i Drave pripadaju istoj populaciji te usporediti s ostalim europskim populacija.

Izradom nacrta Prekograničnog Akcijskog plana za zaštitu čigri utvrdit će se glavne prijetnje i ugroze te predložiti mjere zaštite ove vrste. Edukacijskim kampovima za djecu i mlade, edukativnim predavanjima te postavljanjem informativnih ploča na područja gnjezdišta povećat će se svijest o zaštiti čigre i njenih staništa.

Pogledajte isječak dokumentarca o ljudima kojima nije svejedno hoće li čigra preživjeti:

Puni naziv projekta: Očuvanje populacija čigri na porječju Save i Drave, Interreg projekt

Skraćeni naziv projekta: ČIGRA

Nositelj projekta: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za ornitologiju

Projektni partneri: Udruga Biom, Nacionalni inštitut za biologijo (Slovenija), Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Slovenija), JU za upravljanje zaštićenim područjima drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, Prirodoslovno – matematički fakultet Zagreb

Trajanje projekta: 30 mjeseci, 1.9.2017. – 29.2.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 579.177,40 eura

Izvori financija: Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020

Publikacije:
Svijet ptica – CIGRA
BROCHET i sur. Preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of birds in the Mediterranean