Obilazak akumulacijskog jezera hidroelektrane Varaždin

  • 05.11.2014.

U sklopu suradnje s HEP Proizvodnjom d.o.o. PP HE Sjever te u sklopu provedbe projekta LIVEDRAVA, djelatnici Udruge BIOM posjetili su u petak, 31.10.2014., hidroelektranu Varaždin na rijeci Dravi. Naši djelatnici obišli su akumulaciju hidroelektrane Varaždin, odnosno Ormoško jezero na hrvatsko-slovenskoj granici, kako bi provjerili napredak izgradnje šljunčanog otoka u jezeru, koji je zamišljen kao ekološki prihvatljivo mjesto za obitavanje životinja. Otok, koji će u konačnici biti oko 150 m2 veličine, od posebnog je značaja za ptičje vrste, poglavito za čigre koje se na tom području i gnijezde. Uz to, HEP na početnom dijelu akumulacije provodi radove s ciljem restauracije starog rukavca Drave, čime će se ribama osigurati mrijestilište te zimovalište.

Djelatnici Udruge su također na jezeru zabilježili 3 ilegalno postavljena objekta, 2 drvena i 1 metalni, za lov ptica močvarica (tkz. „čeke“). HEP je u fazi uklanjanja ilegalno postavljenih objekata na prostoru akumulacije, što se u svrhu spriječavanja krivolova te zaštite ptica i drugih životinja, odrađuje prema nalogu Inspekcije zaštite prirode. U mjesecu listopadu HEP je uklonio ilegalno postavljene objekte na donjem i srednjem dijelu akumulacije, a preostala 3 koja se nalaze u gornjem dijelu HEP planira ukloniti do kraja mjeseca studenog.