Maksimir poziva na konferenciju Gradski prozori u prirodu

Konferencija želi osigurati razmjenu znanja i iskustava stručnjaka i javnosti. Drugi dan konferencije organiziran je obilazak zaštićenih područja parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica

  • 29.07.2021.

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba u želji da zainteresira javnost i predstavi principe i trendove u očuvanju prirode te upravljanju zaštićenim područjima, poziva na međunarodnu konferenciju Gradski prozori u prirodu.
Konferencija će se održati 9. i 10. rujna 2021. u Zagrebu, KRAŠ Auditorium, Ravnice 48.

Konferencija organizirana u sklopu projekta Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture, a sufinancirana sredstvima EU, svojim programom želi osigurati razmjenu znanja i iskustava stručnjaka i javnosti te pregled ostvarenog na projektu.
Radovi trebaju pokrivati područja očuvanja prirodne baštine, zelene infrastrukture, usluga ekosustava, krajobraza, krajobrazne arhitekture, upravljanja zaštićenim područjima, urbane bioraznolikosti, psihologije prostora, edukacije i interpretacije, posjećivanja prirodno vrijednih područja i slično. Drugi dan konferencije organiziran je obilazak zaštićenih područja parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica.

Zbog ograničenog broja sudionika na samoj lokaciji konferencije, sudionici će se na konferenciju moći uključiti i putem video konferencije.

Kotizacija: Sudionici ne plaćaju kotizaciju. Sudionicima na lokaciji konferencije je osigurano osvježenje za vrijeme pauze i ručak, materijali za
konferenciju te drugog dana konferencije prijevoz iz parka Maksimir do značajnog krajobraza Savica i natrag.

Pozivaju se svi zainteresirani da putem usmenih ili posterskih izlaganja prikažu rezultate svojih istraživanja ili pregled obrađene teme. Konačni
program, prilagođen broju pristiglih priopćenja bit će naknadno objavljen, a sažeci priopćenja bit će tiskani u zborniku sažetaka.

Upute za pisanje sažetka

Sažetke je potrebno napisati na hrvatskom i engleskom jeziku (MS Word dokument), format stranice A4, margine 2,5 cm, p slova Times New Roman, veličina 12 točaka, jednostruki prored. Dijelovi sažetka su: naslov; ime i prezime jednog ili više autora; naziv i adresa institucije; e-pošta autora za kontakt; tekst sažetka i ključne riječi. Pripadnost autora u više institucija treba označiti različitim brojkama u eksponentu iza prezimena.
Sažetak može imati najviše 300 riječi. U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate i kratak zaključak. Na kraju sažetka potrebno je naznačiti
željeni oblik priopćenja: usmeno ili posterski. Sažetak treba dostaviti na e-poštu: gradskiprozoriuprirodu@gmail.com

Rok za dostavu sažetaka je 10. kolovoza 2021. godine.

Dospjele prijedloge pregledat će stručni odbor koji će do 15. kolovoza 2021. sudionike obavijestiti o odabranim radovima.

Više o konferenciji i obrazac za prijavu na web stranici Javne ustanove Maksimir www.park-maksimir.hr