Spašavanje dinarske i jugoistočne alpske populacije risa od izumiranja – Biom

Spašavanje dinarske i jugoistočne alpske populacije risa od izumiranja

LIFE Lynx međunarodni je projekt kojem je cilj spašavanje male i ugrožene populacije risa koju Hrvatska dijeli sa Slovenijom od izumiranja. Najvažniji cilj je oporavak genetske raznolikosti populacije i postavljanje temelja za njezinim održivim upravljanjem, u čemu su ključni međunarodna suradnja niza institucija, znanstveni podatci i multidisciplinaran pristup problematici.

  • 16.10.2019.

LIFE Lynx međunarodni je projekt kojim se spašava izuzetno mala i ugrožena populacija risa u Dinaridima. Sve životinje prisutne na području Dinarida su u bliskom srodstvu, zbog čega im prijeti izumiranje, a jedini spas je unos “svježih gena”. Na projektu sudjeluju partneri iz 5 zemalja Europske unije, a najvažniji cilj su oporavak genetske raznolikosti populacije, što će se postići naseljavanjem novih jedinki iz Slovačke i Rumunjske, te stvaranje temelja za održivo upravljanje populacijom.

Početkom 20. stoljeća, zbog prekomjernog lova, ris je izumro iz većeg dijela Europe, uključujući Hrvatsku i susjedne države. No 1973. godine su lovci iz Slovenije organizirali naseljavanje risa, te je šest životinja ulovljenih u naseljeno u dinarsko područje.

Populacija risa koju Hrvatska dijeli sa Slovenijom, izuzetno je mala i ugrožena. Svih 50ak životinja koje žive u ove dvije zemlje u bliskom su srodstvu, zbog čega im prijeti izumiranje i jedini spas je unos „svježih“ gena. Europska unija je prepoznala važnost inicijative te će omogućiti veliki dio financija kako bi se minimalno 14 novih jedinki s područja Rumunjske i Slovačke naselilo u Sloveniju i Hrvatsku. Osim iz programa LIFE, projekt je velikim djelom sufinanciran od strane slovenskog Ministarstva za okoliš i prirodu te hrvatski dio od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na projektu sudjeluju partneri iz pet europskih zemalja, a u provedbi projekta iznomno je bitna suradnja s lovačkim društvima i Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima koje svakodnevno brinu o prosperitetu risa u Hrvatskoj.

Pogledajte video s ispuštanja risa Dorua. Više videa možete pogledati na YouTube kanalu projekta LIFE Lynx.

 

Puni naziv projekta: Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation
Nositelj projekta: Slovenia Forest Service
Projektni partneri:
Udruga Biom, Hrvatska
Univerza v Ljubljani, Slovenija
Association for the Biological Diversity Conservation, Rumunjska
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/ Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, Slovenija
Veleučilište u Karlovcu (VUKA), Hrvatska
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Progetto Lince Italia, Italija
Technical University in Zvolen, Slovačka
Hunters Association of Slovenia, Slovenija
Arma dei Carabinieri – Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, Italija

Trajanje projekta: 1. srpnja 2017. – 31. ožujka 2024.
Ukupna vrijednost projekta: 6.829.377 €
Izvori financija:
EU sufinanciranje (Program LIFE)
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Web stranice projekta: www.lifelynx.eu

Linkovi na profile projekta na društvenim mrežama:
Hrvatski terenski blog
Službeni profil projekta

 

Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation

LIFE Lynx is an international project aimed at preventing the extinction of the small and endangered lynx population shared by Croatia and Slovenia. The most important goals are the recovery of genetic diversity of the population and laying the foundations for its sustainable management, with key elements being international cooperation of various institutions, scientific data and multidisciplinary approach to the issue.

  • 15.10.2019.

LIFE Lynx is an international project aimed at saving an exceptionally small and endangered lynx population in the Dinaric Alps. All animals residing in the Dinaric Alps area are closely related and, consequently, are facing extinction, so the only possible way to save them would be to introduce “fresh genes”. The project includes partners from 5 EU countries and the most important goal is the recovery of the population’s genetic diversity, to be achieved by introducing new individual animals from Slovakia and Romania, laying the foundation for sustainable management of the population.

Due to overhunting, the lynx went extinct in most of Europe, including Croatian and the neighbouring countries, at the beginning of the 20th century. However, in 1973, hunters from Slovenia organised reintroduction of the lynx so six animals were settled in the Dinaric Alps area.

The lynx population shared by Slovenia and Croatia is exceptionally small and endangered. All of the approximately 50 animals residing in these two countries are closely related and, consequently, are facing extinction, so the only possible way to save them would be to introduce “fresh genes”. The European Union has recognised the importance of the initiative and will provide a major share of funding needed for relocating a minimum of 14 new animals from Romania and Slovakia to Slovenia and Croatia. In addition to the LIFE Programme, the project has largely been co-financed by the Slovenian Ministry of Environment and Spatial Planning and the Croatian Environmental Protection and Energy Efficiency Fund.

The project includes partners from 5 EU countries, with cooperation with hunting organisations and Public Institutions for the management of protected areas, which help preserve the lynx population in Croatia on a daily basis, being of utmost importance for the implementation of the project.

Watch a video of releasing reintroduced lynx – Doru. More videos you can find on LIFE Lynx YouTube channel.

 

Project name: Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation
Lead beneficiary: Slovenia Forest Service
Project partners:

Association Biom, Croatia
Univerza v Ljubljani, Slovenia
Association for the Biological Diversity Conservation, Romania
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/ Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, Slovenia
Karlovac University of Applied Sciences (VUKA), Croatia
Faculty of Veterinary Medicine Zagreb, University of Zagreb, Croatia
Progetto Lince Italia, Italy
Technical University in Zvolen, Slovakia
Hunters Association of Slovenia, Slovenia
Arma dei Carabinieri – Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, Italy

Project duration: 1 July 2017 – 31 March 2024
Total project value: EUR 6,829,377
Izvori financija:
EU co-funding (LIFE Programme)
Environmental Protection and Energy Efficiency Fund
Office of the Government of the Republic of Croatia for Cooperation with NGOs

Website of the project: www.lifelynx.eu

Project on social network:
Croatian fieldwork blog
Official Facebook profile of the project

 

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.

Prihvaćam