Kontrola populacije štakora na kolonijama morskih ptica – glasnik IUCN-a

  • 17.08.2011.

U aktualnom glasniku IUCN-a za jugo-istočnu Europu se nalazi članak o BIOM-ovom projektu eradikacije štakora sa morskih kolonija cjevonosnica u Lastovskom arhipelagu. I u prošlom broju glasnika su se nalazili članci vezani uz BIOM. Glasnik IUCN-a za jugo-istočnu Europu donosi novosti iz svijeta zaštite prirode i okoliša te pokriva aktualne teme u tim poljima.

Članak je izvorno na engleskom a ovdje prenosimo verziju na hrvatskom jeziku.

Nekoliko vrsta štakora su globalno prepoznati kao opasne invazivne vrste koje nanose štetu prirodnoj flori i fauni. Među njima je sivi štakor kojeg je IUCN svrstao među 100 najopasnijih invazivnih vrsta. Sivi štakor je prisutan u Hrvatskoj još iz antičkih vremena i bio je među prvim životinjama koje su pratile migracije ljudi. Nažalost, lako se širi i seli te je došao i do mnogih otočića koji su prirodno bili bez sisavaca. Na takvim otočićima se hrani jajima i malim pilićima raznih vrsta kolonijalnih morskih ptica i kod nekih vrsta značajno negativno djeluje na uspješnost gnježđenja.

Udruga BIOM je započela kontrolu populacije štakora u suradnji sa Javnom ustanovom Parka prirode Lastovsko otočje sa ciljem podizanja uspješnosti gnježđenja kaukala i gregule. Prijašnjih godina je zabilježena nulta uspješnost gnježđenja te je bilo krajnje vrijeme za kontrolu populacije štakora.

Sivi štakori su izvrsni plivači sposobni za prelazak više stotina metara mora. Stoga poptuna eradikacija ima uspjeha jedino na izoliranim manjim otočićima. S obzirom da su sve važne kolonije cjevonosnica na otočićima u blizini Lastova potrebna je godišnja kontrola populacije štakora zbog brze rekolonizacije sa matičnog otoka.

Kontrola populacije se vrši sa zamkama živolovkama kako bi se izbjeglo slučajno usmrćivanje drugih vrsta što je moguće kod korištenja mrtvolovki ili otrova. Preliminirani rezultati upućuju na zančajno povećanje uspješnosti gnježđenja što motivira članove BIOM-a za nastavak aktivnosti na ovom projektu.
baits.

Glasnik IUCN-a za lipanj 2011. možete preuzeti i sa naših stranica.IUCN SEE e-bulletin Issue 26