Izvještaj za 2015. godinu

  • 23.12.2015.

Udruga BIOM održala je 21.12.2015. redovnu godišnju skupštinu na kojoj su prezentirani rezultati rada u 2015. kao i plan rada za 2016. Osim toga, na ovoj skupštini su predložene, raspravljene i prihvaćene promjene Statuta te su iste poslane u gradski ured. O promjenama Statuta pročitajte u zapisniku, a nakon što ga prihvati gradski ured za opću opravu, prenijeti ćemo ga i na našim stranicama.

Za preuzimanje su dostupni dokumenti:

Zapisnik sa skupštine 2015.
Izvještaj o radu 2015.
PR-RAS-NPF-i-BIL-2015-godina
Financijski plan za 2016 i pregled 2015

—————————————————————————
ZAPISNIK s 11. redovne skupštine Udruge BIOM (u daljnjem tekstu Udruga) održane 21. prosinca 2015. godine u predavaoni BO 2 Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, Zagreb, s početkom u 18 h.

Na skupštini je bilo prisutno 27 članova, od kojih 20 s pravom glasa.

Skupštinu je otvorio predsjednik Udruge, Duje Lisičić, koji je pozdravio nazočne i predložio Vedrana Lucića kao voditelja skupštine te je predstavio sljedeći dnevni red skupštine.

DNEVNI RED

  1. 1. Odabir zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  2. 2. Prijedlog nadopune Statuta Udruge
  3. 3. Izvještaj o radu Udruge za 2015. godinu
  4. 4. Plan rada za 2016. godinu
  5. 5. Financijski izvještaj Udruge za 2015. godinu
  6. 6. Financijski plan za 2016. godinu
  7. 7. Razno

Nakon predstavljanja dnevnog reda skupština ga je jednoglasno prihvatila te je Vedran Lucić predložio prelazak na točku 1 dnevnog reda. Za zapisničara odabran je Sven Kapelj , a za ovjerovitelje zapisnika Paula Počanić Vovk i Lejla Čolić. Nakon provedenog glasovanja, predloženi kandidati jednoglasno su izabrani. Ovime je završena točka 1 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim pozvao Krešimira Mikulića da predstavi točku 2 dnevnog reda, Prijedlog nadopune Statuta Udruge (Prilog 1). Statut je posljednji put mijenjan na 10. godišnjoj skupštini Udruge, 16. travnja 2015. godine. Nakon predstavljanja, nadopune Statuta Udruge jednoglasno su prihvaćene.

Vedran Lucić otvorio je točku 3 dnevnog reda u sklopu koje je, zajedno sa zaposlenicom Udruge Paulom Počanić Vovk, skupštini podnio Izvještaj o radu Udruge u 2015. godini. Ovdje su predstavljeni osnovni podaci o Udruzi i projekti koji su se odvijali tijekom 2015. godine, podijeljeni u nekoliko kategorija (edukativni projekti, volonteri, kampanja „Krik za prirodu“ te kratki osvrt na ostale projekte). Predstavljena je statistika volonterskih sati odrađenih u Udruzi tijekom 2015. godine. Nakon predstavljanja, Izvještaj o radu za 2015. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 4 dnevnog reda te predstavio Plan rada Udruge za 2016. godinu. Predstavljeni su domaći i strani projekti na kojima će Udruga raditi tijekom 2016. godine. Predstavljeni su i potencijalni projekti i natječaji na koje će se Udruga prijaviti ili se već prijavila, ali rezultati natječaja još uvijek nisu poznati. Spomenute su i djelatnosti vezane uz javne politike u kojima Udruga planira sudjelovati. Predstavljena je i institucionalna potpora, koju je Udruga dobila od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a koja se nastavlja i u 2016. godini. Predstavljen je i novi web portal ptice.net nastao u sklopu projekta „Ptice oko nas“. Nakon predstavljanja skupštini, Plan rada Udruge za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Predsjedavajući je zatim predložio prelazak na točku 5 dnevnog reda te pozvao Tomislava Hudinu, zaposlenika Udruge, da iznese Financijski izvještaj Udruge za 2015. godinu. Izvještaj je obuhvaćao podatke o prihodima i rashodima Udruge tijekom 2015. godine. Nakon predstavljanja, Financijski izvještaj jednoglasno je prihvaćen te je time zatvorena 5 točka dnevnog reda.

Vedran Lucić je zatim pozvao na otvaranje točke 6 dnevnog reda, Financijski plan za 2016. godinu, te je pozvao Tomislava Hudinu da ga predstavi. Financijski plan sastojao se od planiranih prihoda i rashoda Udruge za 2016. godinu te je nakon predstavljanja jednoglasno prihvaćen. Time je zatvorena točka 6 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 7 dnevnog reda, Razno, te je zaposlenik Udruge Ivan Katanović pozvao zainteresirane da nam se pridruže na zimskom prebrojavanju ptica na vodenim površinama koje će se održati početkom siječnja.

Predsjedavajući je zatvorio skupštinu u 19.30 h.