Festival prirode u Gradu Dubrovniku u subotu, 15.11.2014.

  • 30.10.2014.

U sklopu projekta “Festival prirode” sufinanciranog od strane Grada Dubrovnika, Udruga BIOM će na zabavan i interaktivan način građanima Dubrovnika te njihovim gostima promovirati zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti na području grada Dubrovnika. U subotu 15. studenoga 2014., od 10 do 17 sati, u auli Razvojne agencije grada Dubrovnika, Ulica branitelja Dubrovnika 15, Udruga BIOM će održati radionice i kratka predavanja te će postaviti štand s informacijama za djecu, učenike, građane te sve zainteresirane za “wildlife turizam”. Pozivamo građane da nam se pridruže te se tako i sami uključe u projekt. Na štandu će se dijeliti promotivni materijali vezani uz zaštitu prirode te će građani moći saznati kako se i sami mogu aktivnije uključiti u zaštitu prirode.

Ovaj Festival na jednostavan i zanimljiv način omogućit će svim građanima grada Dubrovnika i posjetiteljima da jedan dan posvete posebnu pažnju očuvanju prirodnih vrijednosti te da dođu do potrebnih informacija na jednome mjestu.

Letak Ptice grada Dubrovnika