Europska agencija za kemikalije je za potpunu zabranu olova u lovu

ECHA predlaže da se na cijelom području EU zabrani prodaja i korištenje olovnog streljiva za lov i sportsko streljaštvo na otvorenom te korištenje olova u ribolovu

  • 05.02.2021.

Nakon što je Europska komisija na prijedlog Europske agencije za kemikalije (ECHA) usvojila zabranu korištenja olovne sačme u lovu na vlažnim staništima, koja stupa na snagu za dvije godine, ECHA je na zahtjev EK procijenila štetne utjecaje korištenja olova u lovu i ribolovu te zaključila da bi proširenje zabrane bilo opravdano. Naime, ECHA predlaže da se na cijelom području EU zabrani prodaja i korištenje olovnog streljiva za lov i sportsko streljaštvo na otvorenom te korištenje olova u ribolovu.

Svrha novog prijedloga je da se zaštiti ljudsko zdravlje, divlje životinje i okoliš od negativnog utjecaja olova. Izloženost olovu posebno je štetno za neurološki razvoj djece i oko milijun djece je ranjivo zbog otrovnog učinka olova uslijed konzumacije mesa divljači, prema procjeni ECHA.

Pritom, najmanje 127 milijuna ptica svake godine riskira trovanje olovom.

Prijelazno razdoblje

Europska agencija za kemikalije predlaže da se zabrana prodaje i korištenja olovne sačme provede uz petogodišnje prijelazno razdoblje, kad je riječ o streljivu malog kalibra, te 18-mjesečno prijelazno razdoblje za veliki kalibar. Predviđene su i iznimke kao što je korištenje na otvorenim streljanama koje sakupljaju streljivo. Zabrana se ne bi odnosila na korištenje olovnog streljiva u zatvorenim prostorima. Moguća iznimka je i sportsko streljaštvo pod određenim strogim uvjetima da se minimalizira utjecaj na okoliš.

U slučaju ribolovnih alata, prijelazno razdoblje od tri ili pet godina ovisilo bi o tome je li olovo koje se koristi lakše ili teže od 50 grama.

Ukoliko zabrana bude usvojena, smanjilo bi se ispuštanje olova u okoliš za oko 1,7 milijuna tona u razdoblju od 20 godina. Također, izbjegao bi se gubitak kvocijenta inteligencije kod djece koja jedu meso divljači. ECHA procjenjuje da se to odnosi na do 7.000 djece godišnje.

Što dalje?

Odbor za procjenu rizika i Odbor za socioekonomske analize Europske agencije za kemikalije evaluirat će prednosti i mane ovog prijedloga, uzevši u obzir znanstvene dokaze koje zaprime tijekom konzultacija. Mišljenja ova dva odbora očekuju se do sredine 2022. godine.

Nakon toga će Europska komisija zajedno s 27 država članica EU donijeti odluku o zabrani i o uvjetima zabrane.

Više o ovoj temi:

Europski parlament izglasao zabranu upotrebe olovnog streljiva u močvarama i ostalim vlažnim staništima
EU zabranjuje lov olovnom sačmom na vlažnim staništima