Zajedno za sredozemnu medvjedicu – Biom

Zajedno za sredozemnu medvjedicu

Prema najpouzdanijim procjenama, na cijelom svijetu postoji manje od 700 sredozemnih medvjedica, a na području istočnog dijela Jadranskog mora su zabilježena samo povremena opažanja. Cilj projekta je da se za područje istočnog Jadrana dobije više informacija i saznanja o stanju sredozemne medvjedice i njenim potencijalno adekvatnim staništima te da se definiraju odgovarajuće preporuke za njihovu zaštitu.

  • 15.10.2019.

Sredozemna medvjedica (Monachus monachus) je najrjeđi tuljan na svijetu i najugroženiji morski sisavac Europe. Prema najpouzdanijim procjenama, na cijelom svijetu postoji manje od 700 jedinki, a na području istočnog dijela Jadranskog mora su zabilježena samo povremena opažanja.

U grčkom dijelu Jonskog mora se nalazi populacija koja se aktivno reproducira i smatra se da se provedbom Eastern Adriatic Monk Seal Project-a može pridonijeti stvaranju preduvjeta za njeno širenje u Hrvatsku i susjedne zemlje, ali prvenstveno prikupljanju dodatnih znanja o stanju sredozemne medvjedice na području istočnog Jadrana, identifikaciji adekvatnih lokacija za odmor i podizanje mladih te stvaranje odgovarajućih preporuka za zaštitu!

Kako bi se to postiglo, u suradnji s grčkim MOm-om i EuroNatur-om suradnici iz Albanije, Crne Gore i Hrvatske će biti obučeni i educirani kako bi dugoročno mogli preuzeti odgovornost i imati kapacitete za provođenje monitoringa vrste i njenih staništa, uz podršku lokalne mreže za informiranje i međunarodnih stručnjaka.

Naziv projekta: Eastern Adriatic Monk Seal Project

Nositelj projekta: Biom u RH, CZIP u CG, PPNEA u ALB, MOm u GR

Projektni partneri: EuroNatur, MOm, CZIP, PPNEA, Udruga Biom

Trajanje projekta: 31 mjesec, 01. 06. 2018. – 31.12. 2020.
Ukupna vrijednost projekta: 12,800 € (grant za Biom)
Izvori financija: EuroNatur

Više na: www.adriaticmonkseal.org

Together for the Mediterranean monk seal

Based on the most reliable estimates, there are less than 700 Mediterranean monk seals in the entire world, while only occasional sightings have been registered in the eastern parts of the Adriatic Sea. The project goal is to collect more information and knowledge about the status of the Mediterranean monk seal and its potentially adequate habitats as well as to define corresponding recommendations for their protection.

The Mediterranean monk seal (Monachus monachus) is the rarest seal in the world as well as the most endangered marine mammal in Europe. Based on the most reliable estimates, there are less than 700 of these animals in the entire world, while only occasional sightings have been registered in the eastern parts of the Adriatic Sea.

An actively reproducing population is based in the Greek part of the Ionian Sea, and it is believed that the implementation of the Eastern Adriatic Monk Seal Project can contribute to creating conditions for the species’ expansion to Croatia and neighbouring countries, but primarily to gathering additional knowledge about the status of the Mediterranean monk seal in the eastern part of the Adriatic, identifying adequate locations for resting and raising their pups, and creating appropriate recommendations for their protection!

In order to achieve the above goals, in cooperation with the Greek MOm and EuroNatur, associates from Albania, Montenegro and Croatia will be trained and educated so that they can take responsibility over the long term and acquire the capacity to carry out monitoring of the species and its habitats, with the support of the local information network and international experts.

Name of the project: Eastern Adriatic Monk Seal Project

Project beneficiary: Biom in Croatia, CZIP in Montenegro, PPNEA in Albania, MOm in Greece

Project partners: EuroNatur, MOm, CZIP, PPNEA, Udruga Biom

Project duration: 31 months, 1 June 2018 – 31 December 2020
Total project value: EUR 12,800 (grant to Biom)
Source of funding: EuroNatur

More at: www.adriaticmonkseal.org

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.

Prihvaćam