Elena Račevska: O lemurima i ljudima

Suživot uz zaštićene šume na jugoistoku Madagaskara

  • 20. veljače 2020
  • 18:00, BO2 Biološkog odsjeka, PMF (Rooseveltov trg 6)

Lemuri su jedna od najkarizmatičnijih životinjskih vrsta svijeta, ali i jedna od najugroženijih. Od preko 100 vrsta koje nastanjuju šume Madagaskara, više od 95% je ugroženo!

Jedna od glavnih prijetnji njihovom opstanku je gubitak staništa zbog kontinuiranog rasta stanovništva i prenamjene šuma u agrikulturalna područja.

Jugoistok Madagaskara jedan je od najsiromašnijih dijelova države, i većina stanovništva lokalnih ruralnih zajednica oslanja se na prirodne resurse za svoje preživljavanje. Ugrožena staništa zbog toga nisu samo prijetnja opstanku biljnih i životinjskih vrsta, već i lokalnih ljudskih zajednica te njihovog tradicionalnog načina života.

U ovom predavanju, fokus će biti na suživotu lemura i ljudi uz zaštićena šumska područja, načinima na koje lokalno stanovništvo koristi životinjske i biljne vrste te o utjecaju mjera zaštite okoliša na opstanak divljih vrsta i svakodnevni život ljudi.

Elena Račevska je psihologinja i primatologinja. Psihologiju je diplomirala 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na temu iz evolucijske psihologije, dok je primatologiju diplomirala 2015. godine na Oxford Brookes Universityju u Oxfordu, na istraživanju o zapadnim nizinskim gorilama (Gorilla gorilla gorilla). Nakon završetka posljednjeg studija, radila je u Indoneziji kao koordinator istraživanja javanskih sporih lorija (Nycticebus javanicus) na projektu Little Fireface Project (2016), nakon čega upisuje doktorski studij na Oxford Brookes Universityju. Doktorsko istraživanje provela je na jugoistoku Madagaskara, istražujući jednu od vrsta smeđih lemura (Eulemur collaris). Fokus istraživanja bio je na njihovoj prehrani i posljedičnom rasprostranjivanju sjemenki koje ima implikacije za regeneraciju šuma koje ova ugrožena vrsta lemura nastanjuje. Istraživanje je također obuhvatilo i lokalne zajednice ljudi koji žive u blizini šume, točnije njihovo znanje i odnos prema lemurima, biljkama i socioekonomskim promjenama uslijed zaštite šumskih područja u njihovoj neposrednoj blizini. Elena trenutno završava doktorski studij, a od 2019. godine radi kao izvanredni predavač na Oxford Brookes Universityju.

Predavanje će se održati u predavaoni BO2 Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (Rooseveltov trg 6).

Naknadno ćemo predavanje objaviti na Biomovom Youtube kanalu.