Dobar odaziv lovaca za bezolovno streljivo na Kvarnerskim otocima

Lovcima će se u narednoj godini dodijeliti besplatni bezolovni lovački meci kako bi se povećao interes za korištenje ovog streljiva, a posebno u svjetlu činjenice da je korištenje olovnog streljiva već sada zabranjeno na području vlažnih i močvarnih staništa

  • 01.12.2023.

Marko Modrić iz Javna ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Primorsko-goranske županije „Priroda“ podijelio je iskustva s problemom trovanja olovom kvarnerskih bjeloglavih supova

Trovanje olovom iz lovačkog streljiva jedna je od ozbiljnijih prijetnji za opstanak bjeloglavih supova i drugih ptica grabljivica. Uz opasne pesticide, azbest, smog ili živu, olovo je jedna od najopasnijih kemikalija zbog svoje toksičnosti i široke rasprostranjenosti u čovjekovu okolišu. Osim što je prijetnja za ptice, olovo šteti ljudskom zdravlju. Negativno utječe na gotovo svaki organski sustav. Olovo je tihi ubojica. Simptomi trovanja su nezamjetni, a čak i male količine imaju negativan učinak na zdravlje ljudi i prirode. U okviru provedbe projekta LIFE SUPport Udruga Biom organizirala je predavanja za lovce na temu opasnosti trovanja olovom i praktičnih iskustava korištenja bezolovnog streljiva.

Predavanje dr. vet. med. Vedrana Slijepčevića na Krku

Predavanja je održao stručnjak i praktičar lovstva i veterinarstva dr. vet. med. Vedran Slijepčević, a održana su u srijedu 29.11.2023. u 18 sati u Gradskoj vijećnici Grada Krka na otoku Krku, te u četvrtak 30.11.2023. u 18 sati na Cresu, u Lovačkom Domu Sveti Vid. Prije predavanja, Udruga Biom je predstavila projekt LIFE SUPport, a Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Primorsko-goranske županije „Priroda“ podijelila je svoja iskustva s problemom trovanja olovom kvarnerskih bjeloglavih supova. Na Krku je predavanje okupilo više od 40 lovaca, a na Cresu više od 30. Dio prisutnih je već popratio istovrsno predavanje prije nekoliko godina i generalno su izrazili zadovoljstvo bezolovnim streljivom. 

Predavanje u Lovačkom domu Sveti Vid na Cresu

Lovcima će se u narednoj godini dodijeliti besplatni bezolovni lovački meci kako bi se povećao interes za korištenje ovog streljiva posebno u svjetlu činjenice da je korištenje olovnog streljiva već sada zabranjeno na području vlažnih i močvarnih staništa. Dobar odaziv lovaca ulijeva nadu da se širi svijest o štetnosti korištenja olovnog streljiva.

Ivana Ribić iz udruge Biom predstavila je projekt LIFE SUPport

Projekt LIFE SUPport ima za cilj poboljšati uvjete gniježđenja i preživljavanja posljednje preostale populacije bjeloglavog supa (Gyps fulvus) u Hrvatskoj, koja se nalazi na Kvarnerskim otocima. Bjeloglavi supovi veličanstvene su ptice, najveće u Hrvatskoj, raspona krila od 240 do 280 cm, visine do 110 cm i mase od 7 do 12 kilograma. Strvinari su, što znači da se isključivo hrane strvinama i to velikih i srednjih sisavaca. Predstavljaju važnu kariku u ekosustavu sprječavajući potencijalno širenje zaraza. Ptice grabljivice i strvinari truju se olovom gutanjem sačme i metaka iz strvine ili ostataka divljači. Čak 12% europske populacije bjeloglavog supa godišnje strada od trovanja olovom.

Tomislav Anić iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove na Cresu

Vodeći partner na projektu LIFE SUPport je Udruga Biom, a partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima primorsko-goranske županije “Priroda“, Poljoprivredna zadruga “Otok Krk”, HEP-Operator distribucijskog sustava i Vulture Conservation Foundation uz Upravu za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao pridruženog partnera.