Sprječavanje krivolova na ptice na jadranskom seobenom putu – Biom

Sprječavanje krivolova na ptice na jadranskom seobenom putu

Delta Neretve ključno je odmorište, zimovalište i gnijezdilište ptica na jadranskom seobenom putu. Istodobno je veliki broj ptičjih vrsta na tom području ugrožen krivolovom. Naime, to je područje jedno od najkritičnijih na jugoistoku Europe zbog učestalosti protuzakonitog ubijanja ptica.

  • 09.10.2019.

Udruga Biom kontinuirano od 2013. godine provodi projekt Adriatic Flyway, kojeg financiraju zaklade EuroNatur i MAVA. Glavni cilj projekta je zaštita delte Neretve kao ključnog odmorišta, zimovališta i gnijezdilišta ptica na jadranskom seobenom putu. Biom kroz ovaj projekt prati stanje populacija ptica na Neretvi, organizira edukativna predavanja i radionice za lokalno stanovništvo, sudjeluje u izradi plana upravljanja područjem s Javnom ustanovom “Priroda dubrovačko-neretvanska”, ali i prati utjecaj ilegalnog lova na ptice. Kroz suradnju s ključnim dionicima i lokalnim stanovništvom nastoji se očuvati raznoliki ptičji svijet, kao i suzbiti prijetnje za njih.

U Hrvatskoj je upravo delta Neretve jedno od najbitnijih staništa za ptice, kao i jedno od posljednjih močvarnih područja s očuvanim tršćacima na istočnoj obali Jadrana. Brkata sjenica, žličarka, oštrigar, razne vrste čaplji, pozviždača i pataka – samo su neke od vrsta koje možemo susresti na Neretvi.

Puni naziv projekta: Adriatic Flyway 4: Safe Flyways – stop illegal bird killing in the Mediterranean

U regiji ovaj projekt na svojim nacionalnim projektnim područjima provode Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Naše ptice (BiH), Centar za zaštitu ptica (Crna Gora), Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Albanian Ornithological Society, Protection and Preservation of Natural Environment in Albania i Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Trajanje projekta: 1.3.2018.-30.6.2022.

Izvori financija: Fondacije EuroNatur i MAVA

Vezane vijesti:
Borba protiv krivolova – borba protiv vjetrenjača ili doprinos zaštiti prirode?

Stopping illegal bird killing in the Adriatic flyway

The Neretva River delta serves as a key resting point, as well as wintering and nesting grounds on the Adriatic flyway. At the same time, a large number of bird species in the area are endangered by illegal activities. That area is in fact one of the most critically affected ones in Southeastern Europe due to frequent illegal bird killing.

Association Biom has been continuously implementing the Adriatic Flyway Project, financed by EuroNatur and MAVA foundations, since 2013. The project’s main goal is to protect the Neretva delta as the key resting point, wintering and nesting grounds on the Adriatic flyway. Under the framework of this project, Biom monitors the status of bird population on the Neretva River, organises educational lectures and workshops for the local community, participates in the preparation of the plan for managing the area in cooperation with the “Dubrovnik-Neretva Nature” Public Institution, but also monitors the impact of illegal killing of birds. The cooperation of key stakeholders and local population aims at preserving the diverse bird world and countering threats posed to them.

The Neretva delta is one of Croatia’s most important bird habitats and one of the last wetland areas with preserved reed beds on the eastern coast of the Adriatic. The bearded reedling, spoonbill, Eurasian oystercatcher, various herons, curlews and ducks are just some of the species one may encounter in the Neretva delta.

Project name: Adriatic Flyway 4: Safe Flyways – stop illegal bird killing in the Mediterranean

In the region, the project is being implemented, covering their national project areas, by the following organisations:  Bird Protection and Study Society of Serbia, Ornithological Society “Naše ptice”(BiH), Center for Protection and Research of Birds (Montenegro), Croatian Society for Bird and Nature Protection, Albanian Ornithological Society, Protection and Preservation of Natural Environment in Albania i Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Project duration: 1 March 2018 – 30 June 2022

Source of funding: EuroNatur i MAVA Foundations

Linked article:
Borba protiv krivolova – borba protiv vjetrenjača ili doprinos zaštiti prirode?

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.

Prihvaćam