Želite li u iduće dvije godine raditi na planovima upravljanja zaštićenim područjima?

  • 09.07.2020.

Tvrtka Safege d.o.o. traži asistente (2) za planiranje upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima, za rad u Javnim ustanovama za upravljanje tim područjima, u sklopu projekta „Izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima“, sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Traži se 2 izvršitelja, jedan izvršitelj za rad u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ i jedan izvršitelj za rad u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Asistenti će sudjelovati u svim fazama procesa izrade planova upravljanja (PU) i uz njega vezanog procesa uključivanja dionika, uz stručno vođenje predstavnika poslodavca Safege d.o.o. i Javnih ustanova.

Primarno, aktivnosti asistenata za planiranje odnosit će se na pomoć djelatnicima javnih ustanova u izradi PU-ova te obuhvaćaju prikupljanje i analizu podataka i materijala u svrhu izrade PU-ova, sudjelovanje u obilasku terena i dionika, organizaciju logistike za sva događanja za dionike na terenu, organizaciju internih i dioničkih sastanaka i radionica, praćenje izrade pojedinih dijelova PU-ova od strane djelatnika javnih ustanova, sudjelovanje u izradi pojedinih dijelova PU-ova i ostale aktivnosti potrebne za planiranje i izradu PU-ova.

Rok prijave je 21.7.2020., a posao je na određeno vrijeme i traje do listopada 2022. godine.

Više o uvjetima ovog natječaja doznajte na stranici MojPosao.