Zelena čistka na Ušću Neretve

  • 27.04.2018.

IMG_20180426_084313[2]IMG_20180426_084651[1]

Organizirana je još jedna Zelena čistka, ovaj put na Ušću Neretve.

Zaposlenici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Udruge Biom sudjelovali su u sakupljanju otpada s učenicima OŠ iz Komina i Opuzena. Akcija je organizirana u sklopu globalnog pokreta Let’s do it! Sudjelovalo je više od 50 učenika, učitelja i zaposlenika. Za početak je organizirana kratka edukacija o području, njegovom značaju i posebitostima, te samom pokretu. Nakon toga su djeca imala priliku saznati razliku između otpada i smeća, načinima recikliranja i kako mogu doprinijeti smanjenju količine smeća koju proizvodimo. Skupljeno je tridesetak vreća smeća i odloženo u kontejnere.

Zahvaljujemo svoj djeci i učiteljima koji su pokazali volju i motivaciju, a naravno i roditeljima koji su dali svoje dopuštenje i time dodatno potaknuli djecu u njihovoj dobroj namjeri.