Zelena čistka na području Sinja

  • 18.04.2016.

100_5418
100_5417Udruga BIOM na području Sinja 23. travnja 2016. godine organizira „Zelenu čistku“, volontersku akciju čišćenja divljih odlagališta otpada, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje. Divlje odlagalište koje će Udruga BIOM očistiti se nalazi na samoj biciklističko-konjičkoj stazi koju koriste sportaši-rekreativci, šetači, ribiči, kao i drugi brojni izletnici te je stoga nužno njegovo uklanjanje. Riječ je o otprilike 25 m3 građevinskog otpada koje se nalazi uz samu rijeku. Dio opreme za čišćenje bit će omogućen, no ponesite i vlastitu (rukavice, lopate).Osiguran je odvoz otpada od strane tvrtke Cetina d.d., uz potporu grada Sinja i bager s kojim će odstranjivati krupniji komadi, a Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. se pobrinuo za potrošni materijal. Okupljanje je u 9 h na zapadnoj strani obale rijeke Cetine, 500 m nizvodno od Vučića brane. Mjesto okupljanja na kojem se ujedno i nalazi divlje odlagalište je obilježeno na karti ispod!

Kako bismo imali bolji uvid o broju volontera, molili bi vas da prijavite vaš dolazak na mail ante.kodzoman@biom.hr. Također, pratite nas i na Facebooku za daljnje obavijesti!

Karta „Zelena čistka“