Zašto smo komentirali izmjene zahvata vjetroelektrane Oton

Nerijetko se u novim postupcima za izmjene zahvata koriste podaci koji datiraju iz prvotnih postupaka, odnosno stariji su 10 i više godina. Takvi podaci ne bi se smjeli koristiti za analizu i donošenje zaključaka o utjecajima na lokaciji s obzirom da se staništa te sastav vrsta na datom području mogao i značajno promijeniti.

  • 27.05.2020.

Elaborat zaštite okoliša za izmjene zahvata vjetroelektrana Oton četvrti je u nizu zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš u 2020. na koji je udruga Biom dala svoje komentare. Naime, u Hrvatskoj je veliki broj zahvata vjetroelektrana prošao kroz postupak procjene utjecaja na okoliš prije više od 5-10 godina i tada su dobili pozitivna rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Nakon što je već prošlo dovoljno vremena da se priroda u području gdje se određena vjetroelektrana planira graditi već izmijenila, neki od tih projekata tek kreću u realizaciju, no pritom zahtijevajući određene izmjene zahvata.

S obzirom na zakonodavstvo, moraju ponovno prolaziti kroz postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a ako se nalaze unutar područja ekološke mreže onda i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U tim postupcima procjenjuje se je li moguće isključiti negativan utjecaj projekta na okoliš i ekološku mrežu. Ako jeste, zahvat ide dalje u redoviti postupak ishođenja dozvola. Ako nije, zahvat se upućuje se na postupak procjene utjecaja na okoliš te glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Kroz ove postupke se detaljnije sagledavaju mogući negativni utjecaji projekata, pokušavaju pronaći alternativna rješenja, kao i mjere kojima je moguće ublažiti negativne utjecaje. Nerijetko se u novim postupcima koriste podaci koji datiraju iz prvotnih postupaka, odnosno stariji su 10 i više godina. Takvi podaci ne bi se smjeli koristiti za analizu i donošenje zaključaka o utjecajima na lokaciji s obzirom da se staništa te sastav vrsta na datom području mogao i značajno promijeniti. Smjernice Škotske agencije za zaštitu prirode (Recommended bird survey methods to inform impact assessment of onshore wind farms, Scottish Natural Heritage 2017) navode da je opravdano korištenje podataka iz prethodnih procjena utjecaja na okoliš za izmjene zahvata na istom području samo ukoliko su podaci pouzdani i ne previše stari (prikupljeni u zadnjih pet godina ili unutar tri godine ako se zna da se populacije ključnih vrsta brzo mijenjaju).

Korišteni podaci stariji od 10 godina

Upravo takav slučaj bio je i sa vjetroelektranom Oton. Uz činjenicu da su prilikom ocjene o potrebi procjene utjecaja ovog zahvata korišteni podaci stariji od 10 godina, za vrijeme prvog postupka izrađena je studija koja je imala značajne propuste u analizi utjecaja na ornitofaunu (Udruga Biom je i za vrijeme tog postupka dala svoje komentare).

Osim toga, u ovom postupku (ali i mnogim drugim) nisu analizirani kumulativni utjecaji na adekvatan način. Naime, u krugu od 25 kilometara planiraju se četiri vjetroelektrane, što Ministarstvo ni u kom slučaju ne bi trebalo previdjeti. Važno je napomenuti i da spomenuti zahvat ima utjecaje na područje ekološke mreže važno za očuvanje ptica.

Uz sve navedeno, što čini dio naših komentara, smatramo da Ministarstvo treba donijeti odluku o provođenju postupaka procjene utjecaja na okoliš kao i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Na taj način bit će moguće detaljno analizirati potencijalne značajno negativne utjecaje te prema potrebi prilagoditi zahvat te provesti konkretne mjere ublažavanja utjecaja (ukoliko bude moguće) kako bi se očuvale prirodne vrijednosti područja unutar kojeg je planiran zahvat.

Udruga Biom zalaže se za stručno utemeljene postupke procjene utjecaja zahvata na okoliš, stoga ćemo i dalje sudjelovati u komentiranju ovih postupaka kako bi pomogli u njihovom poboljšanju.